ParkettPartner Vedlikehold AS
Postadresse:
X
Strandveien 16,
2380 Brumunddal
Telefon: 62 35 10 08
Mobil: 95 09 26 86
Org.nummer: 893 540 032
Nettside: www.ppv.no
  • REGISTRERT I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET: Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.
  • GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT: Alle bedrifter som utfører renhold må være godkjent hos Arbeidstilsynet. Bedrifter med denne godkjenningen tilfredsstiller følgende krav: 

- Tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
- Oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om 
- Har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade
- Har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
- Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter

Evalueringer (0)

Om bedriften

Foretaksinformasjon

Ingen evaluering lagt inn ennå