Registrer din bedrift


GRONG ELEKTRO AS
Telefon: 743 31 717
Mobil: 918 49 544
Org.nummer: 979 605 625
Kjede: Sikringen
Nettside: www.grong-elektro.no
  • GODKJENT FOR ANSVARSRETT: Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Den sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak.
  • NELFO, REGISTRERT ELINSTALLATØR: Dette merket forteller at bedriften er registrert elinstallatør og medlem av NELFO.
  • PT AUTORISERT TELEINSTALLATØR: Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA og RIB). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA).
  • DSB ELVIRKSOMHETSREGISTERET: Bare virksomheter som er registrert i dette registeret, har tillatelse fra DSB til å utføre arbeid på elektriske anlegg. Virksomheter som utfører denne typen arbeider uten å være registrert driver ulovlig virksomhet.
  • REGISTRERT I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET: Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Evalueringer (0)

Om bedriften

Foretaksinformasjon

Ingen evaluering lagt inn ennå