Personvern

 

Mittanbud.no er en tjeneste levert av Mittanbud.no AS. På Mittanbud.no (heretter ”Mittanbud” eller ”Mittanbud.no”) får du muligheten til å legge ut annonser og anbudsutlysninger. Annonsene videreformidles deretter til relevante håndverkere. Videre gir Mittanbud deg muligheten til å legge ut evalueringer av siden, og du kan også dele dine erfaringer med den håndverksbedriften du har brukt. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra Brukerne i vår tjeneste. Denne orienteringen vil være gjenstand for oppdateringer og endringer. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil du få beskjed om dette på din registrerte e-postadresse.

1.  Om personvernerklæringen

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og Mittanbud.no tar derfor ansvar for å beskytte ditt personvern.  Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Om du har noen spørsmål om vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på personvern@mittanbud.no

 

2. Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld, har vi laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Hvis du har registrert en brukerkonto på Mittanbud.no, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg for å levere våre tjenester til deg og til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene. Opplysningene kan bli delt med selskaper som er tilknyttet Schibsted Media Group for bruk til samme formål.

Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse osv.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester/nettsider du besøker og/eller bestiller, informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører slik som eksempelvis din SPiD-brukerkonto dersom du har en slik konto.

Hvis du ikke har registrert en brukerkonto på Mittanbud, vil vi kunne lagre IP adresser for sikkerhets- og driftsformål i kortere perioder, samt anonyme data for statistiske formål, dels om bruk av tjenestene og dels teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

 

3.      Om Schibsteds personvernombud

Schibsted Media Group har utnevnt et eget personvernombud som oppgave å påse at all behandling av personopplysninger i virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, samt å drive opplæring internt i virksomheten om behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets nettsider.

 

4.      Grunnleggende om behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

 Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Mittanbud.no AS er behandlingsansvarlig for personopplysinger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester.

 

5.      Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en brukerkonto og ved påfølgende bruk av denne kontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter:

a)      Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer en brukerkonto hos oss og utfører en del aktiviteter som å legge ut anbud, svarer håndverkere eller interessenter via e-post m.m. vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel og tvister.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss en e-post eksempelvis til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten, herunder e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også aggregerte data om hva brukerne våre lurer på, slik at vi kan forbedre tjenestene våre.
 

b)      Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og nettsider du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

 • Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, herunder operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.

 • Informasjon om bruk av tjenestene

Når du legger ut annonser eller anbudsutlysninger, ser på profiler til registrerte håndverkere eller bruker tjenestene våre for øvrig, registreres denne aktiviteten automatisk i våre datalogger. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenestene, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis annonser i ditt nærområde).

 • Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra ip-adressen ved bruk av tjenestene våre, og hvis du bruker våre app-er kan vi også lagre mer nøyaktig posisjonsdata. Informasjonen brukes eksempelvis til å vise deg annonser eller annet innhold som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

 • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker Mittanbud.no. Det kan også hende at vi lagrer anonyme identifikatorer lokalt på din enhet, eksempelvis for enheter hvor vi ikke kan benytte informasjonskapsler. Disse identifikatorene fungerer i stor utstrekning på samme vis som informasjonskapslene, men kan være vanskeligere å fjerne. For å unngå at anonyme identifikatorer lagres må du eventuelt deaktivere javascript i nettleseren eller la vær å installere våre applikasjoner fra eksempelvis iTunes sin App-store

c)      Informasjon fra andre kilder

Vi kan fra tid til annen motta informasjon fra andre kilder som eksempelvis kunder, måleverktøy eller andre tredjeparter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktivitet, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr. En bannerannonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss, slik at vi kan måle effekten på en annonse og gi deg mer relevant innhold. Informasjon fra disse kildene kan også omfatte data som ble registrert av disse før du opprettet en brukerkonto hos oss.

  

6.      Hva brukes opplysningene til?

Mittanbud.no behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse tjenestene etter brukernes antatte ønsker, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

Forstå markedstrendene

Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av Mittanbud.no selv, eller ved at Mittanbud.no gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

 

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlige tjenester. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å sette inn annonser, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

Personlig tilpassede tjenester, anbefalinger og markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger basert på din brukeratferd på nett. Det kan for det første bli gitt anbefalinger om andre tjenester basert på din aktivitet på Mittanbud.no. Vi kan også anbefale produkter og tjenester basert på hva andre brukere med liknende bruksmønster som deg har kjøpt. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer tilpasset den enkelte bruker på tvers av Schibsted Media Groups ulike tjenester. 

Sentral lagring

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres i en sentral lagringsenhet for å kunne følge og forstå aktiviteten på tvers av Schibsteds selskaper i relasjon til de øvrige formålene.

Begrense misbruk av tjenestene

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av våre tjenester. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets- og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer samt handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

7.      Deling av informasjon

Opplysninger om din bruk av tjenestene kan bli utlevert til andre selskaper i Schibsted Media Group til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Mittanbud.nos tjenester vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

Mittanbud.no AS vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Mittanbud.no  (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de har ikke lov å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.      

8.      Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.  I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis et anbud) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Informasjon i annonser/anbud som er publisert for allmennheten på Mittanbud.no vil uansett lagres i opptil fem år for bidra til å avklare tvister om annonseobjektet, eksempelvis om partene er uenige om hva som stod i anbudsbeskrivelsen osv. Anonymiserte versjoner av publiserte annonser vil også tas vare på i et historisk arkiv.

10.  Sikring av personopplysninger:

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

11.  Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder.

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, eksempelvis ved å legge ut annonser/anbud, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

12.  Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

I Mittanbud.no jobber vi kontinuerlig med brukeropplevelsen på våre nettsider. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologi brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere , dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene i tråd med brukernes behov. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene eksempelvis ved å endre innstillinger for cookies i nettleseren din eller deaktiverer et verktøy ved å klikke på en opt out lenke.

a)      Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som på flere måter hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapsler kan blant annet gjøre at du slipper å logge inn hver gang du kommer tilbake til ett av nettstedene våre. De gjør det også mulig å tilpasse et nettsted eller en annonse for bedre samsvar med dine interesser og preferanser. Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler:

En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.

En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) du fjerner dem manuelt.

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i våre tjenester, kanskje også at de ikke fungerer som forutsatt.

b)      Andre relevante teknologier

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren.

c)      Bruk av tredjeparter

For å feilsøke og analysere bruken av Mittanbud.no bruker vi verktøyet Inspectlet. Inspectlet benytter informasjonskapsler og andre måleteknologier som gir tilgang til personlig informasjon fra bruken av nettsiden. Tilgangen og bruken av informasjonen er regulert av Inpectlets personvernserklæring www.inspectlet.com/legal#privacy

Ønsker du å avstå fra å bli med i slike målinger kan du gjøre det ved å trykke her: www.inspectlet.com/optout

d)      Hvordan kan jeg se hvilke informasjonskapsler lagres i nettleseren?

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i mer detalj.

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren.

Statistikk om brukere og trafikk/trafikkleverandører anvendes i såkalt i aggregert form. Det vil si at statistikken i utgangspunktet ikke inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til enkeltpersoner. IP-adresser kan likevel i enkelte tilfeller benyttes til å lage statistikk basert på geografiske kriterier.

IP-adresser knyttet til spesifikke brukerkontoer lagres ellers kun i de tilfeller du selv aktivt utfører en bestilling eller en endring av en av våre tjenester, for eksempel ved opprettelse av annonser. Denne informasjonen kan kun utleveres til tredjeparter i samsvar med personopplysningsloven § 8, herunder til politiet og offentlige myndigheter.

Mittanbud.no kan ved enkelte anledninger også bruke tredjepartstjenester som gjør detaljerte analyser av dine bruksmønstre, statistikk, brukeropplevelse, administrere tilgangskontroll m.m. Eksempler på slike tredjepartstjenester som vi per i dag bruker:

 • Admeta: System for å administrere annonser på vår side
 • Adtech: System for å administrere annonser på vår side
 • Audience Science: System for å bygge målgrupper basert på din aktivitet på Mittanbud.no sine sider og adminsitrasjon av annonser
 • Mixpanel: Verktøy som samler inn data om brukermønstre. Dataen brukes til feilsøking og analyse for å forbedre brukeropplevelsen.
 • Crazy Egg: Gir oss informasjon om hvordan besøkende navigerer på nettsidene ved å spore hvilke linker som klikkes på. Dataen er nyttig for å tilpasse innholdet på nettsidene våre.
 • DoubleClick: System for å administrere annonser på vår side
 • Google Analytics: Verktøy for å hente inn anonym besøksstatistikk, slik som antall besøkende, tid på nettstedet og hvilke sider som blir besøkt. Med dataene får vi økt forståelse for brukermønstre og hvordan vi kan tilpasse nettsidene.
 • Optimizely: Verktøy for A/B-testing av nye løsninger
 • TNS scores: Offisielle norske trafikktall på web
 • Facebook Connect: For å kunne dele/like mot Facebook
 • Zendesk: Administrasjon av kundehenvendelser
 • Facebook Custom Audience: System for å bygge målgrupper basert på din aktivitet på Mittanbud.no sine sider
 • Inspectlet: For å feilsøke og analysere bruken av Mittanbud.no
 • nPario: System for å bygge målgrupper basert på din aktivitet på VGs nettjenester
 • Sailtrhu Horizon: Innhenter data som hjelper oss med å personifisere innhold i e-poster basert på brukernes aktivitet på nettsidene våre. Verktøyet er en del av vårt e-postsystem levert av Sailthru.
 • Videoplaza: Levering av video på VGs plattform
 • C3 Metrics: Levering av mer relevante annonser

 

Hvis du ønsker å ha mer kontroll over bruken av tredjepartssystemer når du surfer på internett, anbefaler, anbefaler vi at du benytter verktøy som Ghostery eller Disconnect.