Jobb-id: 1244057, Registrert: 7.09.2016

Doffin - Rovedalen - Bassengparken sanering VA

0

Denne entreprisen omfatter alle arbeider med sanering av avløpssystemet og vannledninger som vist på
vedlagte tegninger, samt reetablering av berørte veger.
Ledningstrase og kumplassering fremgår av planene som er utarbeidet. Det er antatt at grøftene vil bestå
av både løsmassegrøfter og fjellgrøfter. Grøftedybden vil variere mellom 1,5 og 3,5 meter.
Arbeidene omfatter i hovedsak:
- ca. 350 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde
- levering/legging av ca. 328 m spillvannsledninger
- levering/legging av ca. 132 m felles avløpsledninger
- levering/legging av ca. 202 m overvannsledninger
- levering/legging av ca. 365 m vannledninger
- 13 stk. komplette avløpskummer
- 3 stk. komplette vannkummer
- 3 stk. komplette sandfang
- alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger
- alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger
- andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet
- reetablering av eks. veger

Jobbtyper

 • Anleggsgartner og grunnarbeid

  • - Utgraving/Planering
  • - Vann og avløp
 • Maskinentreprenører

  • - Utgraving/Planering
  • - Vann og avløp
 • Rørleggertjenester

  • - Vann og avløp

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb