Jobb-id: 1244124, Registrert: 7.09.2016

Doffin - Rv555 Rehabilitering av Lyderhorntunnelen Parsell: Entreprise K27

0

Oppdraget gjelder utførelse av alle bygningsmessige arbeider forbundet med Prosjekt Rv 555 Rehabilitering av Lyderhorntunnelen: Entreprise K27, Rehabilitering av Lyderhorntunnelen i Bergen kommune.
Tunnel
To løp vestgående løp 1150 m
østgående løp 1150 m
Rv 555 er en høytrafikkert vei med en ÅDT på 35000. Alt arbeid må/skal utføres på natt mellom kl 2200 og kl 0530. Arbeidet må utføres i 4 etapper med et opphold mellom hver etappe. Alt elektroarbeid må ferdigstilles før man kan starte på ny etappe.
Følgende hovedarbeider inngår:
Tunnelarbeider
Riving av alle elektroinnstallasjoner 2300 m (beregnet vekt ca. 100 tonn)
Riving av brannsikret PE-hvelv ved
viftenisjer og ved nødstasjoner 2000 m2 (beregnet vekt ca. 200 tonn)
Riving og fjerning av bankett 2300 m
Bergsikring med bolter 1000 stk.
Bolting for utstyr i tunnelrommet 500 stk.
Bergsikring m/sprøytebetong 500 m3
Montering av nytt PE-hvelv 1500 m2
Brannsikring av PE-hvelv 1500 m2
Fresing av slitelag asfalt: 17.000 m2
Sprengning/stross/pigging for vifter (3-5 par) og
nødstasjoner (14 stk): 1000 pfm3
Masseflytting av sprengstein: 1000 pfm3
Montering av vifter m/ramme 28 stk
Montering av dykker i eks. kjeftesluk 30 stk
Montering og innmuring SOS-kiosker 14 stk
Trekkekummer 14 stk
Trekkerør ø25-ø110 mm 9500 m
Støpte banketter en side i hvert løp, totalt 2300 m
Slitelag asfalt 17.000 m2

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb