Jobb-id: 1432529, Registrert: 8.09.2016

Doffin - E16 Eggemoen - Olum - anskaffelse rådgiver prosjektering og oppfølging

0

Reguleringsplanen for ny E16 Eggemoen til Olum ble vedtatt av Jevnaker og Ringerike kommunestyrer hhv. 5. mars 2015 og 26. mars 2015.
Prosjektet omfatter bygging av 12,5 km tofeltsveg standardklasse H5, inkludert to store bruer over Randsdelva og Svenådalen på hhv. 560 m og 400 m lengde.
De største tekniske utfordringene er knyttet til bygging av Randselva bru på grunn av høydeforskjellen mellom elvesletten og brufestene, mulig fundamentering i alunskifer og et hovedspenn på 170 m på grunn av labil elveskråning opp mot Eggemoplatået v/fylkesgrensen til Buskerud.
Fv. 241 fra Kleggerud til Jevnaker skal også opprustes og det skal bygges separat GS-veg langs samme strekning, samt miljøgate fra Toso til Nesbakken på Jevnaker.
Oppdragsgiver skal nå knytte til seg rådgiver for rådgivning vedrørende utforming av totalentrepriser og videre gjennom de ulike faser i forbindelse med konkurransepreget dialog for disse entreprisene. Videre vil utarbeidelse av komplette konkurransegrunnlag for utførelsesentrepriser, samt rådgivning i fbm oppfølging i byggetid for disse kontraktene kunne inngå i kontrakten som opsjoner. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for lokale støytiltak inngår også som en opsjon.

Jobbtyper

  • Prosjektledelse og byggekontroll

    • - Annet
    • - Byggeleder/Prosjektleder

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb