Jobb-id: 1432540, Registrert: 8.09.2016

Doffin - Vannledning Krøderen Elektro - Melumveien

0

Hensikten med arbeidet er legging av ny vannledning mellom Steinbrubakken og Melumveien for å få tilstrekkelig forsyning til et boligfelt under opparbeidelse.
Arbeidet består i graving av grøft for VA-ledninger i eksisterende gangvei, legging av 210 m 225 mm vannledning, 95 m 200 mm overvannsledning og 18 m 160 mm overvannsledning med fundament og omfyllingslag av pukk 8 - 16 mm, samt oppbygging av ny gangveioverbygning inklusive 1 lag asfalt. I tillegg skal det settes ned 2 overvannskummer og 5 sluk med tilhørende korte grenledninger. Lengde hovedgrøft i gangvei er ca. 210 m, lengde slukgrøfter er ca. 18 m.
Det forutsettes at det er fjell i alle grøfter og at det også må påregnes noe sprenging enkelte plasser i gangveitrauet.
Nytt gatelys med tilhørende rør og kabel inngår også langs gangveien. Det skal fornyes fra startpunktet for vannledningsgrøfta til ca. 160 m syd for endepunktet i krysset med Melumveien.
Det skal avklares med kabeletatene om de skal ha med kabelrør eller kabler på hele strekningen. Det er meget sannsynlig at de skal være med. Også på denne strekningen må ny gangvei opparbeides.
Det forutsettes delovertakelse av vannledningen senest i løpet av april 2017 og asfaltering av gangveien innen 15 juni 2017.

Jobbtyper

  • Elektriker

    • - Elektronikk

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb