Jobb-id: 1433724, Registrert: 10.09.2016

Doffin - Mindre maskinentrepriser for Ofotbanen

0

Jernbaneverket ved Ofotbanen skal inngå parallelle rammeavtaler med maskinentreprenører som omfatter strekningen Narvikterminalen – Riksgrensen. Det vil bli inngått parallelle rammeavtaler med inntil 5 stk. leverandører på strekningen. Det er viktig at leverandørene som tilbyr er i stand til å kunne levere på den aktuelle strekningen. Se for øvrig resterende av konkurransegrunnlaget.
Jernbaneverket har hatt slike avtaler gjennom mange år og har meget gode erfaringer med denne typen samarbeid.
Leveransen omfatter mindre maskinentrepriser i form av rammeavtaler og hvor det gjøres avrop (bestillinger) mot avtalene. vil minikonkurranser med faste priser evt. timepriser benyttes og i noen tilfeller direkte avrop ved hendelsesbaserte tilfeller og knapphet på tid. Det vil også gjøres direkte bestilling når oppdraget er begrenset og at direkte bestilling åpenbart er rimeligst for jernbaneverket.
Dette er arbeider i og ved jernbanespor og andre tilhørende arbeidsoppgaver i regi av Jernbaneverket.
For nærmere beskrivelse av leveransen vises det til kap. A3 og C3 samt resterende av konkurranseunderlaget.

Jobbtyper

  • Maskinentreprenører

    • - Maskinentreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb