Jobb-id: 1437925, Registrert: 15.09.2016

Doffin - Åpen anbudskonkurranse - anskaffelse av rammeavtale for kjøp av konsulentbistand innenfor regnskapsområdet, elektronisk fakturabehandling og

0

Direktoratet for økonomistyring (heretter DFØ) har som oppgave å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området.
DFØ ble etablert 1. januar 2004, som en av sju etater under Finansdepartementet.
DFØ er en rådgiver for sentrale myndigheter innen statlig økonomistyring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. I tillegg leverer DFØ økonomitjenester til om lag 80 prosent av de statlige virksomhetene i Norge.
Rammeavtalen har som formål å skaffe gode kvalifiserte konsulenter for kortere eller lengre oppdrag knyttet til oppgaver/tjenester med varierende kompleksitet og omfang.
Vi har per i dag systemløsningen Unit4 Business World (UBW) for regnskapsområdet. For elektronisk fakturabehandling har vi systemløsningen Contempus.Invoice. For elektronisk innkjøp- og fakturabehandling har vi i dag systemløsningen Basware IP/PM, men i juni 2016 ble det inngått kontrakt om kjøp av systemløsningen Basware Alusta som fremtidig løsning for dette området. I rammeavtaleperioden på fire år vil det derfor kunne være behov for bistand både på Contempus.Invoice, Basware IP/PM og Basware Alusta.
DFØ vil gjennom denne konkurransen etterspørre konsulentbistand knyttet til fire områder. Hvert enkelt område er gjenstand for konkurranse. Leverandører kan derfor velge å levere tilbud som dekker ett eller flere områder.
Bistandsområde deles inn i følgende fire områder:
A. Løpende forvaltning, videreutvikling og prosjektledelse av DFØs systemløsning for regnskapsområdet
B. Løpende forvaltning, videreutvikling og prosjektledelse av DFØs systemløsning for elektronisk innkjøp- og fakturabehandling
C. Bistand til implementering av DFØs systemløsning for elektronisk innkjøp- og fakturabehandling
D. Bistand til å utvikle prosessen fra behov til betaling
Antall leverandører begrenses til inntil tre på område A, B og C og inntil fem på område D

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb