Jobb-id: 1437950, Registrert: 15.09.2016

Doffin - Svanvik Pumpestasjoner

0

Skien kommune skal bygge nytt pumpehus på Svanvik i Skien. I ett og samme bygg skal det bygges en pumpestasjon for spillvann og en stasjon for trykkøkning (pumpestasjon) for forbruksvann.
Disse to pumpestasjonene bygges i hvert sitt separate rom med tett skillevegg mellom.
Komplett anlegg med grunnarbeider, bygg, elektro. etc.
Det er i dag en eksisterende spillvannspumpestasjon på stedet. Denne skal graves opp og fjernes, men skal holdes i drift frem til ny pumpestasjon er klar for drift.
Ledninger inn til de to pumpestasjonene kobles til eksisterende ledninger og kummer på plassen, i umiddelbar nærhet til det nye bygget.
Entreprenøren skal med priset tilbudsdokument/teknisk beskrivelse levere fremdriftsplan som viser hvordan de ser for seg tidsaspektet for oppdraget.
Arbeidene er definert som tiltaksklasse 2 ihht. Plan- og bygningsloven.
Gravearbeidene skjer i strandsonen og bunn av eksist. og ny spillvannspumpestasjon ligger på negativt kotenivå. Noe av grøftene ligger i sonen kote +-0

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Snekker / Bygningshåndverkere

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb