Jobb-id: 1448421, Registrert: 29.09.2016

Doffin - Entreprise B01 - Hovedentreprise for grunn og bygningstekniske arbeider inkludert VVS og elektro for Nerlandsdalen APS

0

Kristiansund kommune har igangsatt arbeidet med å erstatte dagens 10 silanlegg med et nytt hovedrenseanlegg på industriområdet ved Hagelin. I dette arbeidet inngår også etablering av overføringsledninger fra øst- og vestsiden av byen.
Nerlandsdalen silanlegg skal bygges om til en trykkøkningsstasjon. Eksisterende anlegg skal rives og en ny avløpspumpestasjon skal etableres på tomta til det gamle anlegget. Pumpestasjonen skal ta i mot avløp fra Heinsgata og fra området rundt Nerlandsdalen. Avløpet pumpes videre via en sjøledning mot Klubbneset, over Klubba og frem til Myra APS.
Grunnen består av fjell og det må påregnes sprengning for etablering av pumpekjeller og nye ledninger utomhus. Tomten ligger i et boligområde og veien frem til området går gjennom flere boliggater.
Denne entreprisen omfatter ikke maskintekniske installasjoner som vil bli utlyst i egen entreprise; M01-Maskintekniske installasjoner.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Vann og avløp
  • Maskinentreprenører

    • - Vann og avløp
  • Rørleggertjenester

    • - Vann og avløp

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb