Jobb-id: 1448436, Registrert: 29.09.2016

Doffin - E6 Biri- Otta, Krekke rasteplass

0

Bakgrunnen for å anlegge en rasteplass på Krekke er den pågående utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Det skjer nå en oppgradering og omlegging av E6 på store deler av vegen mellom Biri og Otta. E6 blir lagt utenom tettstedene og vegen knyttes til stedene gjennom nye kryss lokalisert i utkanten av sentra. Forbedret trafikksikkerhet er viktigste årsak til utbyggingen av tofelts vegen med midtrekkverk, planskilte kryss og forbikjøringsstrekninger. Gode rasteplasser er viktige anlegg for å skape trafikksikre veger. Med ny E6 blir mange av dagens rasteplasser borte og det er derfor behov for nye.
Dette prosjektet omfatter bygging av rasteplass kombinert med nærmiljøanlegg. Rasteplassen skal gi et godt tilbud både for turister som har behov for et avbrekk på reisen og for de fastboende i bygda.
Arbeidet består i bygging av ny rasteplass, herunder bl.a.:
• Bygging av nytt servicebygg
• Aktivitets- og rasteområde
• Asfalterte områder dimensjonert for lettere trafikk
• Parkeringsarealer
• Heving av terreng
• Gangakse
• Flytting av støyvoll
• Beplantning

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

  • Snekker / Bygningshåndverkere

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb