Jobb-id: 1449573, Registrert: 1.10.2016

Doffin - Kjøp av elektrisk kraft

0

Samordnet Innkjøp I Salten (SIIS) innbyr til åpen anbudskonkurranse over EØS terskelverdi for inngåelse av en 2-årig rammeavtale for levering av elektrisk kraft, med ensidig opsjonsmulighet på 1+1 år. Bruk av opsjonene i kontrakten bestemmes 3 måneder før kontrakten utløper, for hvert enkelt opsjonsår. Konkurransen omfatter levering av elektrisk kraft til alle enheter i innkjøpssamarbeidet, årlig ca 136 GWh pr. år til ordinære anlegg og elektrokjeler, basert på forrige år. Totalt 544 GWh over rammeavtalen inkl. opsjonsår. Med bakgrunn i virksomhetsendringer i SIIS, vil det i løpet av avtaleperioden komme til nye enheter, og noen enheter vil falle fra. Nye enheter skal kjøpe kraft på samme vilkår som øvrige enheter, og det skal være anledning å si opp avtalen på enheter som faller fra. I tillegg til kommunene er også alle enheter som bekrefter sin deltakelse omfattet av denne avtalen. Det er, KF, IKS, AS, ANS og Religiøse organisasjoner som kommer frem i vedlagte liste. For Bodø kommune gjelder spesifikt følgende organisasjoner i tillegg: Bodø Havn KF, Bodø Industri AS, Stormen Konserthus Bodø KF, Bodø Produksjonssenter AS, Bodø Spektrum KF, Bodøterminalen ANS, IRIS Produksjon AS, Iris Service, Salten Brann IKS, Sentrumsterminalen Bodø AS. Iris Service består av anleggene Miljøtorg Bodø, Reipå Miljøtorg, Misvær Miljøtorg, Inndyr Miljøtorg, Beiarn Miljøtorg, Vensmoen Miljøtorg, Fauske Miljøtorg, Tømmerneset Miljøtorg, Oppeid Miljøtorg og Steigen Miljøtorg.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb