Jobb-id: 1452847, Registrert: 5.10.2016

Doffin - Revisjonstjenester

0

Revisjon av selskapene og utarbeidelse av konsernregnskap
1. Lovpålagt revisjon og utarbeidelse av konsernregnskap for IVAR IKS
- herunder Teknisk bistand – årsoppgjør og ligningspapirer
2. Årsregnskap for IVAR Næring AS
3. Andre tjenester og rådgivning utover den lovpålagte revisjonen.
IVAR benytter økonomisystemet Visma Enterprise, og blir pr i dag revidert av KPMG.
IVAR har organisert næringsvirksomheten i et eget selskap – IVAR Næring AS. Av dette har det f.o.m 2014 blitt utarbeidet konsernregnskap. Næringsvirksomheten og andelene i Forus Energigjenvnning KS, Forus Energigjenvinning AS, Stølskraft AS, Recom AS, Svåheia AS, SVAR AS og Minorga Vekst AS, Biogass Konsortium inngår i IVAR Næring AS.
Regnskapet til IVAR IKS føres etter selvkostprinsippet.
For året 2015 var driftsutgiftene ca 600 mill kroner og investeringskostnaden var ca 630 mill kroner. Tall på inngående faktura i 2015 var ca 19.000, og utgående faktura var ca 2.000 Antallene varierer.
For mer informasjon om økonomien i 2015 viser vi til årsrapport som framkommer via følgende link: http://www.ivar.no/aktuelt/les-ivars-arsrapport-article5533-593.html
For mer informasjon om IVAR viser vi til www.ivar.no

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb