Jobb-id: 1452877, Registrert: 5.10.2016

Doffin - Fv. 602 Setremoen - Midtskogen

0

Konkurransen gjelder bygging av ca.800 meter gang- og sykkelveg/fortau og kommunal VA på og langs fv.602 Lisleheradvegen i Notodden kommune.
En stor del av dette gang- og sykkelvegprosjektet omfatter rehabilitering/bygging av nytt VA-anlegget i området. Det er Statens vegvesen som er byggherre for både gs-veg/fortau og kommunal VA, men Notodden kommune har eget personell som følger opp VAarbeidene.
Det er delvis dårlig plass i området, noe som gjør at det er mulig for
entreprenøren å stenge fylkesvegen under deler av arbeidene. Videre føringer er gitt i D1- kapittelet.
Det skal bygges nytt overvannssystem i området som i hovedsak består av
infiltrasjonskummer med overløp til ny overvannsledning som føres ut av området i ny trase. På grunn av bratt terreng skal dette delvis gjøres ved boring.
Prosjektet for øvrig består av forstøtningsmurer, belysning/elektro, kantstein, beplantning, kantstein m.m.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb