Jobb-id: 1458000, Registrert: 12.10.2016

Doffin - Rammeavtale rørleggertjenester inkl.materiell

0

Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner skal etablere 4-årig rammeavtale (estimert oppstart 1.1.2017) på rørleggertjenester og sanitærutstyr og -deler som brukes i utførelsen av tjenesten. Rammeavtalen gjelder i forbindelse med vedlikehold av kommunens leiegårder, skoler, bygninger m.v.
Estimert årlig verdi på hele avtalen anslås til ca 1,3-1,7 millioner NOK. Beløpet er beheftet med usikkerhet og det garanteres ikke for årlig omsetning. Oppdragsgiver vil også utføre rørleggerarbeid i egen regi, ved slike tilfeller skal kommunen ha mulighet til å foreta avrop av kun sanitærutstyr og -deler på avtalen.
Anskaffelser over kr 500.000 eks.mva kan holdes utenom avtalen og kunngjøres som egen konkurranse.
Rammeavtalen er delt inn i tre -3- varegrupper (antall leverandører pr varegruppe i parentes):
Varegruppe A – Sprinkleranlegg (1 leverandør).
Varegruppe B – Varmeanlegg (1- leverandør).
Varegruppe C – Øvrige rørleggertjenester (3 leverandører (dersom mulig)). Leverandørene er rangert i prioritert rekkefølge iht. tildelingskriteriet (pris) og hvor oppdragsgiver først forespør leverandør nr. 1, dersom denne ikke kan utføre oppdraget forespørres nr 2 etc. Foretas for arbeider med en verdi under kr 200.000 eks.mva. For arbeid med verdi over kr 200.000 eks.mva gjennomføres det en skriftlig minikonkuranse mellom leverandørene. Denne konkurransen avgjøres ved en totalvurdering av kriteriene pris og responstid.
Det kan gis tilbud på en eller flere av varegruppene, f eks kun varegruppe A eller f eks tilbud på alle varegruppene. I alt kan det velges inntil 5 leverandører på rammeavtalen.
Fra og med 1. januar 2017 etableres “nye“ Sandefjord kommune etter sammenslåing av kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord. I forbindelse med kommunesammenslåingen 1. januar 2017 overdras avtalen til den nye kommunen.
For nærmere informasjon om oppdraget vises det til konkurransedokumentene.
Frist for å stille spørsmål er: 11.11.2016, kl 13.
Tilbudsfrist er: 24.11.2016 (poststemplet)

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb