Jobb-id: 1458830, Registrert: 13.10.2016

Doffin - Forvaltning og videreutvikling av SafeSeaNet og Njord

0

Rammeavtalene gjelder forvaltning og videreutvikling av IT systemene SafeSeaNet og Njord. Det skal inngås 2 avtaler, en for SSN og 1 for Njord. Hver avtale omfatter forvaltning og utvikling innen sitt område. Det vil i neste fase, etter prekvalifiseringsfasen, være mulig å levere tilbud på begge avtaler. Dersom det er økonomisk mest fordelaktig med en leverandør for begge kontraktene vil dette bli valgt. Tilbydere må levere 2 tilbud, et på hver av kontraktene og oppgi en samlet tilbudssum dersom man ønsker å konkurrere om begge kontrakter.
SafeSeaNet Norway er et nasjonalt skipsrapporteringssystem for skipsfarten, basert på det europeiske Single Window konseptet. Systemet er, og blir utviklet og forvaltet basert på gjeldende nasjonalt og internasjonalt lovverk, samt samarbeidsavtaler mellom relevante myndigheter.
Kystverket er ansvarlig myndighet for å tilrettelegge skipsrapporteringsløsningen i Norge, slik at de etater som har lov- og forskriftshjemler for dette, kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet, uten å be om enkeltvis rapportering fra skipsfarten. Meldingssystemet forenkler på denne måten administrativt arbeid hos sjøfarende, skipsagenter, havner og myndigheter.
SafeSeaNet Norway fungerer også som innfallsporten for eksterne brukere når det gjelder bestilling av los eller administrasjon knyttet til farledsbevis.
De overordnede målene med anskaffelsen er å tilfredsstille kravene i Kystverkets tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet og dette innebærer at Kystverkets systemer skal være operative i 99% av tiden.
Njord fungerer i dag som en integrert del av det elektroniske meldings- og rapporteringssystemet SafeSeaNet, som skipsfarten og skipsagenter benytter for å bestille los og rapportere seilasrelatert informasjon til norske myndigheter. Det vil inngås egen rammeavtale for fagsystemet Njord.
Njord inneholder også modul for saksbehandling og administrasjon av Farledsbevis.
I tillegg er Njord også administrasjonsverktøy for grunnlagsdata som blir benyttet i SafeSeaNet og Njord. Dette er grunnlagsdata om fartøy, lokasjoner, firma og personer.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb