Jobb-id: 1458832, Registrert: 13.10.2016

Doffin - «Ny! Nøkkeltal for utvalde næringar på Vestlandet.»

0

Vestlandsrådet har bedt Hordaland fylkeskommune om å få på plass ein avtale for utarbeiding av nøkkeltal for utvalde næringar kvart andre år, med første leveranse i første kvartal 2017. Vi ønskjer også å få ei samanlikning av nøkkeltala med tal for Noreg som heilskap. Dei utvalde næringsklyngene er:
Array
• Maritim
• Marin
• Energi
Array
All data skal vere registrert på føretaksnivå med femsifra NACE-kodar og kunne aggregerast til kommunenivå, regionsnivå og fylkesnivå. Det er ønskeleg med føretaksdata for desse næringsklyngene for alle kommunar i fylka på Vestlandet (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland). Nøkkeltala skal vere basert på eit klyngeperspektiv, og ikkje eit reint næringsperspektiv. Leverandør skal identifisere føretak som er ein naturleg del av næringsklynga, men som ikkje blir fanga opp av dei relevante næringskodane.
Array
Array
Det kan også bli aktuelt å bestille levering av nøkkeltal for åra 2018 og 2020 kor det ikkje er hovudleveranse.
Array
Vi ønskjer ein sluttleveranse kvart år vi får data som består av sluttrapport med oppsummering av funn, ei excel-fil med data på føretaksnivå, tilrettelegging av data for Nesstar Publisher og eit verktøy for nettpublisering.
Array
For oppdraget skal det bli inngått kontrakt med ein leverandør.
Array
Avtalens totale verdi for en fire års periode inkludert alle opsjonar estimeres å være ca 600 000. Det vert understreka at oppgjeven verdi er basert på estimat frå statistikk og opplysningar frå oppdragsgjevar sine noverande leverandørar og eigne økonomidata. Det vert teke atterhald om endringar i volum, mellom anna med bakgrunn i budsjettsituasjonar som påverkar oppdragsgjevar sin aktivitet.
Array
Det gjeres merksam på at næringsklynga «Energi» kan utgå frå leveransen. Dette vil bli avklart før kontraktsinngåing.
Array
Nærare skildring av leveransen følgjer av Vedlegg A – Kravspesifikasjon.
Array
Det vil ikkje bli høve til å gje alternative tilbod.

Jobbtyper

  • Økonomi

    • - Økonomisk rådgivning

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb