Jobb-id: 1458841, Registrert: 13.10.2016

Doffin - E18 Varoddbrua

0

Prosjektet E18 Varoddbrua er lokalisert på E18 like øst for Kristiansand sentrum, og
krysser over Topdalsfjorden. Ny bru (Varoddbrua sør) skal utføres som en fritt frembygg bru (FFB), og skal bygges mellom de to eksisterende bruene, som er en hengebru fra 1956 (Varoddbrua (1956)) og en fritt frembygg bru fra 1994 (Varoddbrua (1994)). Det skal også bygges nytt gang- og sykkelvegsystem, og Varoddbrua (1956) skal rives. Den nye Varoddbrua sør må først bygges med redusert tverrsnitt på en del av lengden, for deretter å fullføres etter at Varoddbrua (1956) er revet.
Det er krav om å opprettholde 4 kjørefelt på E18 gjennom anleggsområdet i hele
byggeperioden. Det skal også opprettholdes gang- sykkelvegsystem i hele byggeperioden.
Dagens E18 har en ÅDT på ca. 50000.
Dette er et modellbasert oppdrag i henhold til Statens vegvesen håndbok R760.
Kort oppsummering av oppdraget:
• Ombygging, nybygging av E18 østgående og vestgående løp med tilstøtende
lokalveger/ramper inkl. skilt, VA og elektro.
• Gangvegsystemer lokalt på Søm og Varodden inkl. skilt, VA og elektro.
• Terrengtiltak i forbindelse med bygging av veger og bruer, inkludert tørrmurer av
naturstein.
• Bygging av Varoddbrua sør.
• Bygging av 3 GS-bruer: Varodden, Sømslandet ned og Sømslandet opp.
• Ombygging av en kulvert i Narviga: Varen.
• Ombygging av belegning, rekkverk, skilt og belysning på Varoddbrua (1994).
• Rivning av Varoddbrua (1956), kulvert på Søm og trapp til Vardåsen.
• Ombygging av kommunalt VA-anlegg på Søm
• Bygging av støyskjerm

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb