Jobb-id: 1480797, Registrert: 10.11.2016

Doffin - Anskaffelse av plastveksthus

0

1.1    Oppdragsgiver
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi.
Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.
NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.
1.1    Anskaffelsens formål
NIBIO skal utvide veksthuskapasiteten ved NIBIO, Særheim i Klepp kommune.
Et av tiltakene består i å rive et eksisterende plastveksthus for å føre opp et nytt, tilsvarende et annet sted på eiendommen.
NIBIO innbyr til konkurranse om levering av plastveksthus etter angitte mål.
Klepp kommune har i vedtak av 30. september 2016 gitt tillatelse til riving og påfølgende oppføring av et plastveksthus på 12x 42 meter. Tiltaket er godkjent etter §20 – 4 i plan- og bygningsloven, hvoretter tiltaket kan forestås av tiltakshaver.
Deler av rivearbeidet utføres i egenregi. Det er kontrahert en grunnentreprenør for massehåndtering og støping av ringmur.
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/62670081.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Snekker / Bygningshåndverkere

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb