Jobb-id: 1480807, Registrert: 10.11.2016

Doffin - Rammeavtale for Elektroarbeider i LONGYEARBYEN (Svalbard)

0

Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for elektroarbeider for Statsbyggs eide og leide eiendommer i Longyaerbyen (Svalbard) i henhold til NEK 400 Elektroarbeider.
Det vil bli inngått rammeavtale med 1-en-leverandør.
Oppdrag vil gjelde elektroarbeider i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold ved Statsbyggs til en hver tid eide og leide eiendommer i Svalbard. Vi viser til vedlegg 4 for oversikt over eiendommer.
Formålet med rammeavtalen er å sikre Statsbyggs tilgang på kvalifiserte ressurser innenfor elektroarbeider og til planlagte og akutte arbeider som oppstår i forbindelse med drift og vedlikehold av bygningsmassen. Vi viser til vedlegg 4- oversikt over eiendommer for beskrivelse av hvilke eiendommer Statsbygg har per september 2016.
Opsjon 1:
OPSJONER PÅ EIENDOMMER UTENFOR LONGYEARBYEN:
Statsbygg har anledning til å benytte denne rammeavtalen på oppdrag utenfor Longyerbyen til enhver tid eide og leide eiendommer i Svalbard og omegn.
Listen nedenfor er ikke utømmende og eiendommer kan ved behov bli trukket fra.
• Eiendom 899 Meterorologisk stasjon Bjørnøya
• Eiendom 900 Meteorologisk stasjon Hopen
• Eiendom 13600 Sverdrupstasjonen, Ny-Ålesund
Opsjon 2- Opsjoner på utførelse av service på brannanlegg på boliger i Longyerbyen
Statsbygg har opsjon på å benytte denne rammeavtalen på service på brannanlegg på boliger i Longyerbyen
Det er stilt nærmere krav i vedlagte «Generell kravspesifikasjon for kjøp av håndverkertjenester Statsbygg.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb