Jobb-id: 1490095, Registrert: 24.11.2016

Doffin - Rammeavtale vindtunnelforsøk

0

Statens Vegvesen (SVV) har fått i oppgave å utrede tekniske løsninger for å erstatte alle ferjesamband på E39 med faste forbindelser. Totalt er det åtte fergeforbindelser langs traséen, og fem av disse fjordene er for brede og dype til at tradisjonell bru- og tunnelteknologi kan benyttes. Fjordene det gjelder er Bjørnafjorden, Sulafjorden, Sognefjorden, Halsafjorden og Vartdalsfjorden, og det er Fergefri E39 delprosjekt Fjordkryssing som har oppgave er å utvikle konsepter for trygg og effektiv kryssing av disse. Konseptene som har blitt utredet så langt faller i hovedsak i tre kategorier: • Flytebru med pontonger, herunder flytebro med strekkstagforankrede tårn (TLP-type), flytebro med sideforankring og flytebro kun med endeforankring. • Hengebru i ett eller flere spenn, inkludert hengebru på flytende fundamenter. • Neddykket rørbru, herunder strekkstagforankret eller pongtongstabilisert. Konseptene har ulike utfordringer, men til felles har de at de alle er svært lange, slanke konstruksjoner, med betydelige dynamiske påkjenninger fra vind og bølger. Dimensjonene vil variere fra fjord til fjord, og mellom konsepter, men typiske brolengder er mellom 3000 og 5000 m. Bortsett fra når det gjelder rørbroen, så er vurdering vind og vindkrefter en meget viktig del av designarbeidet. Det er derfor nødvendig å gjennomføre forsøk i vindtunnel.
Det vil bli inngått rammeavtale med 3 leverandører i hver delkontrakt.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb