Jobb-id: 1490097, Registrert: 24.11.2016

Doffin - KK Murer håndverkertjenester

0

Kristiansand kommune ber om tilbud på levering av håndverkertjenester og materiell til utførelse av service og vedlikehold av oppdragsgivers bygningsmasse. Denne anskaffelsen gjelder Murer med leveranser av tjenester og materiell. 
Dette er 2.gangs utlysning av konkurransen. Første konkurransegjennomføring ble avlyst på grunnlag av manglende konkurranse. 
Avtalen skal gjelde for 1 år, med opsjon på forlengelse i 1+1+1 år - eller totalt 4 år dersom opsjonene for prolongering av avtalen benyttes. 
Oppdragsgiver har intensjon om å inngå avtale med inntil tre leverandører i prioritert rekkefølge, forutsatt at det foreligger et tilstrekkelig antall egnede tilbud.
Mindre oppdrag skal bestilles fortløpende under rammeavtalens poster. Større oppdrag skal avropes ved minikonkurranse. 
For en nærmere beskrivelse av avropsmekanismene og fordeling av oppdrag, se pkt. 2.11 i konkurransegrunnlaget.
Kontrakten inneholder krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner jf. lov om offentlige anskaffelser §7 jf. forskrift om lønns- og avtalevilkår i offentlige kontrakter, samt krav til bruk av lærlinger. 
Vennligst se konkurransegrunnlaget m/vedlegg for mer informasjon. 
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/62955772.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb