Jobb-id: 1523009, Registrert: 2.12.2016

Doffin - IT- system for UiOs alumnusvirksomhet og samfunnskontakt

0

Avdeling for fagstøtte (AF) ved Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer (SSA) skal anskaffe et IT- system som skal støtte opp under UiOs arbeid med samfunnskontakt og alumnusvirksomhet.
Array
SSA arbeider ut fra følgende definisjon av samfunnskontakt:
Array
Det systematiske arbeidet vi gjør for å bygge, opprettholde og utvikle relasjoner til personer, virksomheter og myndigheter som har betydning for hvordan universitetet løser sine oppgaver.
Array
UiO har om lag 110 000 nålevende alumner (definert som personer med en grad fra UiO). I den forrige alumnusdatabasen hadde 12 000 alumner registrert seg. På LinkedIn har 83 000 brukere oppgitt at de har utdanning fra UiO.
Array
Høsten 2015 gjennomførte UiO en kartlegging av eksisterende samarbeid med næringslivet. Kartleggingen viser at UiO har etablert samarbeid med nærmere 400 bedrifter. Antallet samarbeidspartnere innen offentlig sektor antas å ligge på samme nivå (herunder samarbeid med skoler, sykehus, departementer og direktorater).
Array
En gjennomgang av UiOs arrangementskalender viser at UiO i løpet av et år hadde nær 2000 arrangementer som var åpne for allmennheten.
Array
SSA ønsker å anskaffe et system som forenkler innsamling og oppdatering av kontaktinformasjon for alumner og virksomheter UiO samarbeider med, samt et system som forenkler koordinering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer for disse gruppene.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb