Jobb-id: 1525993, Registrert: 7.12.2016

Doffin - Evaluering av klyngeprogrammet

0

Innovasjon Norge har hovedansvaret for gjennomføring av programmet Norwegian Innovation Clusters. Programmet støtter utviklingen av regionale klynger med finansiell og faglig støtte. Som ledd i programmets engasjement, og nedfelt i avtalene mellom programmet og de regionale klyngeprosjektene, skal det gjennomføres eksterne evalueringer av programmet og dets prosjekter.
Denne anskaffelsen gjelder evaluering av:
1. Norwegian Innovation Cluster-programmet
2. Sluttevalueringer av tre Arena-prosjekter
3. Sluttevalueringer av fire Norwegian Center of Expertise (NCE)-prosjekter
Det forventes at oppdragstaker holder inntil fem presentasjoner knyttet til hele eller deler av evalueringen og deltar i arbeidsmøter med en referansegruppe.
Løsningsforslaget og alle rapportene osv. skal være skrevet på engelsk med et fyldig sammendrag på norsk og engelsk.
Tilbud må omfatte alle delprosjektene, men to eller flere leverandører kan samarbeide om et tilbud.
Innovasjon Norge finansieres gjennom bevilgninger fra Nærings- og fiskeridepartementet og andre departementer. Fortsatte bevilgninger fra departementene er viktige forutsetninger for å kunne gjennomføre nødvendige aktiviteter, og derfor også forutsetninger for gjennomføring av dette oppdraget.
Det tas forbehold om budsjettmessige endringer og selskapets prioriteringer. I særskilte situasjoner, kan oppdragsgiver benytte en annen leverandør.
Rammen for anskaffelsen vil anslagsvis være 1,3 millioner eks. mva.

Jobbtyper

  • Økonomi

    • - Økonomisk rådgivning

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb