Jobb-id: 1527010, Registrert: 9.12.2016

Doffin - Fv. 115 Miljøgate Reinsvoll

0

Bakgrunn for prosjektet er et behov for å stramme opp sentrum. Sentrum i Reinsvoll ligger ned mot jernbanestasjonen. Sentrum er utflytende med grus og asfaltflater hvor parkering, veg, areal for bilister og myke trafikanter går over i hverandre og skaper uklare soner. Sentrum er preget av enkelte tomme lokaler og variert vedlikehold av bygninger og utearealer, samt ubebygde tomtearealer. Det er ønskelig å tydeliggjøre Reinsvoll sentrum ved jernbanestasjonen som tettsted, og dermed sikre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter.
Tiltaket vil bestå av blant annet opprusting og nyetablering av veg, fortau og kollektivpunkt. Sammen skal de ulike tiltakene bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet og skape et mer attraktivt sentrumsområde for innbyggere og besøkende.
Det er valgt en tradisjonell utforming med gateløp og fortau med kantparkering på den ene siden mot forretningsarealet. På siden mot boligene skal det bygges en rabatt mellom gate og fortau. Vegbanen er forskjøvet noe mot vest for å få tilstrekkelig bredde på fortauet.
Det skal bygges et opphøyd gangfelt i kryss ved Kiwi og det skal etableres leskur i forbindelse med busstopp.
Videre skal det bygges natursteinsmur langs gnr. 92 bnr. 37, Storgata 7.
Det skal etableres lys i rabatt mellom fylkesveg og gangvegen.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb