Jobb-id: 1529795, Registrert: 15.12.2016

Doffin - Åpen anbudskonkurranse - rammeavtale konsulenttjenester Tivoli Identify Manager - Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

0

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale med én leverandør som skal dekke DFØs behov for kjøp av konsulenttjenester for å håndtere IBM Tivoli Identity Management System, heretter benevnt som TIM. Avtalens varighet vil være på inntil fire år.
DFØ har behov for konsulenttjenester knyttet til TIM spesialistkompetanse. Det er videre ønskelig med kompetanse på Java og IBM Security Directory Integrator.
DFØ benytter følgende produkter tilknyttet IBM Security porteføljen:
Array
IBM Security Identity Manager
IBM Security Directory Integrator
IBM Security Access Manager
IBM Security Federated Identity Manager
IBM Security Directory Server
IBM DB2
Det vil være aktuelt med bistand på følgende kompetanseområder, men ikke begrenset til:
- Datamodellering i TIM med rettighetsstyring (ACLer)
- TIM workflow utvikling
- Eksponering av TIM API ved å utvikle Web Services i Java
- TIM adapterutvikling (java eller RMI basert)
DFØ vil også ha behov for noe bistand til drift og forvaltning i forbindelse med ferieavvikling og annet fravær. Det kan også være behov for bistand i forbindelse med feilsøking/retting og ved eventuelle utviklingsoppgaver. Volumet er estimert til ca. 250 timer for 2017.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb