Jobb-id: 1529798, Registrert: 15.12.2016

Doffin - B0751 Fortau Skansemyrsveien

0

Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av generalentreprise for bygging av fortau langs deler av Skansemyrsveien.
Fortauet må etableres da det er et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene for Bergenhus gnr 166, del av bnr 22 og 241 m.fl.,Skansemyrsveien boligområde, Nasjonal arealplan – ID:1201_19360000. Barnehagen som er under bygging bygges har adresse Ole Irgens vei 90 og skal etter planen stå ferdig 31.03.2017, og en forutsetning for å ta den i bruk er at det er opparbeidet kjørevei og fortau langs Skansemyrsveien.
Det nye fortauet skal etableres på utsiden av dagens veg i en lengde på ca. 135 meter, fra svingen ved Fløibanen der fortauet i dag slutter og opp til Skansemyrsvegen 6a. Herfra skal eksisterende fortau rives og reetableres i en lengde på ca. 100 meter. I tillegg skal det etableres nytt overvannssystem langs dette fortauet, og kjørevegens toppdekke skal reasfalteres. Arbeidene vil medføre noe sprengning der som det i dag mangler fortau, og vil også omfatte en del tilpasninger mot eksisterende eiendommer og veioppbygning. Skansemyrsvegen skal være åpen for alminnelig ferdsel i anleggsperioden.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb