Jobb-id: 1531205, Registrert: 19.12.2016

Doffin - Fv.61 Skrivarvegen - bygging

6368

Kontraktsarbeidet består hovedsakelig av nyetablering av fortau langs Fv. 61. Renovasjon og rehabilitering av OV-anlegg, vegbelysning, opparbeiding av siktforhold, kantsteinarbeider, fornying av forsterkningslaget, bærelagsarbeider og nytt vegdekke samt beplantning. Arbeidet består også i fornying av busslommer, leskur, sykkelparkering og intensivbelysning av gangfelt. For Stord Vatn og Avløp består hovedarbeidene i opparbeiding av ny ledningsnett, nye vannkummen, grøftearbeider, spillvannsledninger, spyle,- stake,- og spillvannskummer samt fornying av eksisterende ledningsnett og tilkoblinger til vegnaboene.
Arbeidet skal utføres i ca. profil 0- profil 600.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb