Jobb-id: 1532113, Registrert: 21.12.2016

Doffin - Bypakke Nord-Jæren Bomstasjoner

0

Kontraktarbeidene består i bygging av 5 nye bomringer i Bypakke Nord-Jæren Bomstasjoner. Bomstasjonene settes opp slik at de bygger ringer mot Stavanger - og Sandnes sentrum, Forus og Flyplassen. Bypakken.no viser en omtrentlig oversikt over plasseringen av de nye bomstasjonene.
Bomstasjonene skal kreve inn penger til de store utbyggingsprosjektene i regionen de neste 15 år.
Arbeidene innefatter bygging av 38 nye bomstasjoner, og rivning av 21 eksisterende bomstasjoner. Noen av de eksisterende bomstasjonene skal erstattes av nye, og må være i drift helt til de nye er operative.
Fordelt kommunevis skal det bygges 16 nye bomstasjoner i Stavanger, 7 i Sola og 15 i Sandnes kommune.
I sammenheng med etablering av bomringene er det regulert 5 veg-stengninger i Stavanger kommune, og 2 i Sandnes kommune. Disse arbeidene er innefattet i denne entreprise.
I konkurransegrunnlaget er det brukt stedsinndeling for hver bomstasjon i kapittel D1 beskrivelse. Felleskostnader generelle kostnader for alle stedene er samlet i sted 001 Generelle arbeider.
Denne kontrakten inneholder også byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll for Vegkantutstyr-entreprise. Disse arbeidene lyses ut på samme tidspunkt, entreprenør er derfor ikke kjent. Se kap C3 pkt. 4.
Etter kontraktsignering er det en periode på 4 måneder til bestilling av materiale, samhandling med vegkantutstyr-entreprise og mindre arbeider. Bygging av bomstasjoner kan i utgangspunktet ikke påbegynnes før de 4 månedene er gått. Se kapittel C3 pkt. 15.20.
Hovedmengder:
- Nye bomstasjoner 38 stk
- Fundament: 102 stk i betong, 1 stk konsoll (Bybrua), 12 stk forankres i berg og 1 stk forankres i mur
- Portaler: 104 halvportaler og 10 helportaler
- Tekniske boder: 25 stk
- Rivning av 21 bomstasjoner
- Ca. 6000m3 grøfter.
Prosjektet er tegningsbasert.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb