Jobb-id: 1532120, Registrert: 21.12.2016

Doffin - EA3011/16N Modernisering av heiser

0

NRK ønsker å modernisere av tre anlegg à to heiser på Marienlyst. Dette er en ny anskaffelsesprosess for tidlgiere mislykket konkurranse. De aktuelle anlegg som skal moderniseres er:
Heiser 2F og 3F, NINR 6030136579 og 6030136580
Heiser 5F og 6F, NINR 6030136582 og 6030136583
Heiser RA1 og RA2, NINR 6030134853 og 6030134854
For heisene med bokstavbenevnelse «F» skal det foretas en fullstendig modernisering, dog slik at de beholder heisstol og føringsskinner. Dvs. ny maskin, ny styring, nye sjaktdører m.m.
Hva gjelder heisene RA1 og RA2 vil oppdraget omfatte en ombygging og modernisering av heisanlegget. De to eksisterende heiser skal gjøres til én – 1 – heis. Det vil si en fullstendig utskifting med ny heisstol etc.
Heisene RA1 og RA2 er plassert ved inngangen til Radioresepsjonen, og fasade m.m. er underlagt riksantikvarens kontroll. Ved utsendelse av dette konkurransegrunnlaget er ikke alle forhold rundt prosjektet avklart med riksantikvaren. Det tas et generelt forbehold om at arbeidet kan bli utsatt eller kansellert, om nødvendig godkjenning ikke bli innvilget fra riksantikvaren.
Oppdragets verdi, inkludert mulige opsjoner, er estimert til ca. NOK 4 000 000 – 7 000 000 eks. mva. Dette er kun å anse som et estimat, og på ingen måte bindende for NRK.
Entreprenøren må ta høyde for at det vil kunne bli pålagt en sikkerhetsklarering på enkeltprosjekter, samt arbeid utenfor normal arbeidstid ved særlig støyende arbeid.
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/63627822.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

Jobbtyper

  • Elektriker

    • - Heis

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb