Jobb-id: 1532139, Registrert: 21.12.2016

Doffin - Solstad-Varden VA-anlegg, etappe 3

0

Larvik kommune v/kommunalteknikk skal sanere vann- og avløpsledninger i boligområdet Solstad - Varden, som ligger utenfor Stavern. Arbeidet i boligområdet er delt inn i flere etapper. Etappe 1 er ferdig bygget, og etappe 2 er i byggefasen.
Etappe 3 består av ca. 440 m VVA traseer i Herman Wildenveysgate, Trollveien og Brunlaveien. Det skal legges nye rørledninger for vann, spillvann og overvann, kabler i luftstrekk skal legges i grøft, ny veioverbygning skal gjenoppbygges i hele veibredden, og det skal monteres nye gatelys. Det skal også etableres infiltrasjonsområder som skal beplantes.
Følgende arbeider skal utføres:
• Ca. 440 m hovedgrøft for vann - og avløpsledninger
• Ca. 400 m spillvannsledning
• Ca. 430 m overvannsledning
• Ca. 420 m vannledning
• 9 stk spillvannskumer, 5 stk i betong og 4 stk i PP
• 10 stk overvannskummer, 7 stk i betong og 3 stk i PP
• 2 stk vannverkskummer i betong
• Stikkledningsgrøfter til 15 boliger
• Stikkledningsgrøfter til 12 stk sandfang
• 12 stk sandfang
• 2 stk hjelpesluk
• Grønne infiltrasjonsgrøfter med beplantning, for fordrøyning av overvann. Bygges i forbindelse med innsnevring av gatekryss
• Ca. 440 m gjenoppbygging av veg
• Ca. 440 m kabelgrøfter
• 13 stk nye gatelys
Entreprenøren skal levere alle rør, rørdeler, kummer, kumlokk, rammer m.m. som er nødvendig for anlegget. Entreprenøren må selv ordne rigg- og lagerplass.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb