Jobb-id: 1532141, Registrert: 21.12.2016

Doffin - Løkenåsveien 45 - ny barnehage og omsorgsboliger - prekvalifisering 167997

0

Formålet med anskaffelsen er å oppfylle behovet for barnehageplasser og omsorgsboliger i kommunen. Anskaffelsen skjer ved at det gjennom prekvalifisering og konkurranse med forhandlinger, tildeles kontrakt til en egnet leverandør. Oppdragsgiver har på kunngjøringstidspunktet ikke tatt endelig stilling til gjennomføringsmodell. Oppdragsgiver vil ha tatt endelig stilling til gjennomføringsmodell i god tid før utløpet av søknadsfristen.
Målet for ferdigstillelse av prosjektet er innen høsten 2018. For å oppnå dette målet må Oppdragsgiver finne frem til en effektiv gjennomføringsmodell som foruten tid også sikrer pris og kvalitet. Oppnåelse av rammetillatelse vil være kritisk for valg av gjennomføringsmodell.
Anskaffelsen omfatter følgende:
• Design (Først og fremst aktuelt dersom Oppdragsgiver velger samspillskontrakt med design i konkurransefasen)
• Prosjektering
• Utbygging
• Utarbeidelse av FDVS plan for prosjektet
I tillegg skal leverandørene i konkurransefasen godtgjøre livssykluskostnadene ved den valgte løsningen.
Målet for denne fasen av anskaffelsesprosessen er å prekvalifisere minimum tre og maksimum fem leverandører, som inviteres til å levere tilbud i den forhandlede konkurransen.
Både enkeltstående selskaper og grupperinger av flere selskaper (konsortier) kan søke om å bli prekvalifisert.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Snekker / Bygningshåndverkere

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb