Jobb-id: 1532160, Registrert: 21.12.2016

Doffin - Totalentreprise Servicebygg Høvikvollen

0

Røyken Eiendom AS innbyr med dette til konkurranse uten forhandlinger for prosjektet
«Høvikvollen servicebygg». Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise iht.
kontraktstandard NS8407, samt byggherrens generelle og spesielle kontraktbestemmelser.
Røyken kommune har et friområde med strandlinje på Høvikvollen, som representerer et stort og godt rekreasjonsområde for beboere i kommunen og tilreisende.
Tomten inneholder bl.a. et servicebygg som kommunen nå har besluttet å oppgradere, og som denne konkurransen og prosjektet omhandler. På vegne av Røyken kommune innehar Røyken Eiendom AS (REAS) rollen som byggherre.
Dagens situasjon for servicebygget går over en første- og kjelleretasje, med en grunnflate på ca. 75m2. Førsteetasje inneholder to adskilte garderober, med fellesvasker og egne toalettbåser, samt et mindre lagerrom. Kjelleretasjen er en teknisk etasje som inneholder lukkede septiktanker med direkte tilkobling til overliggende toaletter i etasjen over, samt et lagerområde som er inndelt i 3 rom. (Se også vedlagte bilder)
Ny situasjon for servicebygget skal beholde de samme funksjonene samt fotavtrykk, høyde og takform som tidligere. (Se vedlagte tegninger)
Førsteetasje skal etableres med en overbygget terrasse og inneholde to handicaptoaletter med dusj og stellebord, to adskilte garderober med to dusjer og eget toalettrom. Kjelleretasjen skal inneholde tekniske installasjoner for førsteetasje (det innerste lagerrommet), samtidig skal etasjen fungere som lagringsarealer for kommunen. (gressklipper, verktøy, vaskeutstyr osv.)
Det er ikke medtatt en egen utomhusplan, utover at alle terrengoverflater som direkte berøres av denne kontrakten skal re-planeres.
Parallelt med denne konkurransen er det laget en egen konkurranse som omhandler
utomhusplan. Totalentreprenøren anbefales å sette seg inn i denne konkurransen.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb