Jobb-id: 1532163, Registrert: 21.12.2016

Doffin - Anskaffelse av revisjonstjenester

0

Oppdragsgiver skal i ordinær generalforsamling i april 2017 velge en statsautorisert revisor og inngå ny avtale om revisjon av selskapet for en periode av to (2) år, med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtaleperioden med ytterligere to opsjonsperioder á 1 (ett) år. Den maksimal avtaleperiode ved bruk av opsjoner vil kunne ha en varighet på 4 (fire) år.
Revisjonen skal utføres i samsvar med lov, forskrift om god revisjonsskikk, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandarden krever at det planlegges og utføres revisjon for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen skal omfatte kontroll av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet.
Delårsregnskap skal ikke revideres, men styret i selskapet ønsker en statusrapport fra selskapets revisor på utvalgte kontrollområder som er kritiske for løpende drift og gjennomføring av den finansielle revisjon.
Oppdragsgiver kan i tillegg ha begrenset behov for bistand knyttet til regnskap og revisjon, herunder evt. teknisk bistand med årsregnskap. Omfanget av dette behovet anses å ville betydelig reduseres utover kontraktsperioden.
Det valgte revisjonsselskap skal tilby en statsautorisert revisor som hovedansvarlig for Oppdragsgiver.
Oppdraget vil omfatte følgende leveranser:
• Revisjon av årsregnskapet og årsberetningen for Oppdragsgiver i samsvar med lov og forskrifter
• Årlig interimsrevisjon med fokus på avtalte områder.
• Årlig revisjon av lønnsområdet i henhold til a-opplysningsloven
• Gjennomføring av nødvendige kontrollhandlinger av kritiske regnskapsmessige områder og prosesser.
• Bistand knyttet til ulike problemstillinger innenfor økonomi og finans
• Bistand ved utarbeidelse av årsregnskap, likningspapirer og liknende
• Deltakelse mot revisjonsutvalget, normalt fire ganger pr år
Se ytterligere informasjon i konkurransedokumentene.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb