Jobb-id: 1532182, Registrert: 21.12.2016

Doffin - Totalentreprise Utomhus Høvikvollen

0

Røyken Eiendom AS innbyr med dette til konkurranse uten forhandlinger for prosjektet «Utomhus Høvikvollen». Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise iht. kontraktstandard NS8407, samt byggherrens generelle og spesielle kontraktbestemmelser.
Røyken kommune har et friområde med strandlinje på Høvikvollen, som representerer et stort og godt rekreasjonsområde for beboere i kommunen og tilreisende.
Tomten omfatter en badestrand, flate med bearbeidet plen, gjengrodd skråning, fjell og mur i
dagen, busker, løvtrær og furu.
I forbindelse med oppgraderingen av det eksisterende servicebygget ønsker kommunen og rydde opp i flere utomhus forhold på plassen, samt etablere en nedgravd avfallsløsning, samt ny sti opp til servicebygget. Hensikten er å inkludere servicebygget i området med badestranden, samtidig som at det skal bli enklere å benytte bygget.
Spesielt i skråningen mellom gressletten og bygget skal vegetasjonen ryddes og trær felles, samtidig som at man ønsker å få frem de gamle murene og fjell i dagen.
Oppgavene som skal utføres inkluderer felling av trær og rydding av vegetasjon.
Parallelt med denne konkurransen er det laget en egen konkurranse som omhandler arbeidene med servicebygget. Totalentreprenøren anbefales å sette seg inn i denne konkurransen.
I arbeidene med servicebygget skal det graves ned en ny septiktank som vist på tegningen. Entreprenør for servicebygget har med utomhusarbeider til og med ferdig planert grus / dekke over tank, mens denne entreprisen skal inkludere evnt. jord og gress / grus som vil ligge over.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Utgraving/Planering
  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Maskinentreprenører

    • - Utgraving/Planering

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb