Jobb-id: 1532200, Registrert: 21.12.2016

Doffin - 1003601 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum - K502 SD/Automasjon

0

SD-anlegget skal utføres i overensstemmelse med gjeldende offentlige forskrifter og
bestemmelser og i samråd med stedlige myndigheter. Alle elektroanlegg skal tilfredsstille aktuelle
EU/EØSdirektiver, gjeldende europeiske standarder eller norske standarder - dersom europeiske
ikke finnes. Alle forskriftsmessige krav iht “Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg“ (FEL)
med NEK 400:2014 skal følges.
Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven skal oppfylles der de setter krav til de
elektrotekniske anlegg.
Det skal særskilt legges vekt på energi-, miljø-, klima -og driftsmessig gunstige systemløsninger.
Materiell, utstyr, komponenter og utførelse velges i samsvar med dette.
De elektrotekniske anlegg er beskrevet i totalt 8 ulike entrepriser benevnt K401 Elkraft, K4011
Belysning (inkl utendørsb.), K501 Sikkerhet, K5011 Nettverk, K502 SD/Automasjon, K503 IKTutstyr,K5031 AV-utstyr og K601 Heis. I tillegg til dette er det enkelte elektrotekniske arbeider
beskrevet i entreprise K201 Omlegging infrastruktur, K204 Råbygg betongarbeider og K701
Utomhus.
Denne entreprise, K502 med tilhørende tegninger og dokumenter, omfatter følgende:
• Leveranse av fordelinger for styring, regulering og overvåkning av driftstekniske anlegg.
• Leveranse av undersentraler og annet utstyr i elektrofordelinger.
• Leveranse av sensorer og aktuatorer i tekniske anlegg.
• Levering og montering av sentralutstyr for SD-anlegg.
• Installasjon og programmering av overordnet SD-anlegg.
• Testing og idriftsettelse av tekniske anlegg.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb