Jobb-id: 1532217, Registrert: 21.12.2016

Doffin - Hjartdal Omsorgssenter K401 - Elektriske arbeider

0

Anskaffelsens formål og omfang
Hjartdal kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse i forbindelse med bygging av Hjartdal Omsorgssenter.
Denne konkurransen gjelder entreprise K401 – elektriske arbeider (sterk- og svakstrøm).
Arbeidene består av en nybyggdel og en større rehabiliteringsdel av eksisterende arealer. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn med oppstart av byggetrinn 1 i april 2017. Prosjektet forventes avsluttet 4 kvartal 2019.
Oppdragsgiver gjør spesielt oppmerksom på at siden kommuneøkonomien er anstrengt vil det ikke være rom for endringer underveis. Tilbudt sum vil derfor være fast for arbeidet. Prosjektet gjennomføres under forutsetning av politisk godkjennelse. På grunn av den økonomiske situasjonen i Hjartdal kommune kan prosjektet bli delrealisert (i byggetrinn), stoppet eller utsatt.
For nærmere informasjon viser vi til del 2, Beskrivelse.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb