Jobb-id: 1687766, Registrert: 1.07.2017

Doffin - Madla skyte- og øvingsfelt. Prosjektnummer 710117 (1)

0

Se tidligere veiledende kunngjøring.
Forsvarsbygg v/ Skifte eiendom har fått i oppdrag å sanere skytebaner ved Madla, Stavanger. Det skal nå utføres sanering av forurenset grunn og oppryddingsarbeider, ut fra miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan. Ca. 10 000 m3 forurensede masser skal fjernes, deretter skal området settes i stand og arronderes tilsvarende tilgrensende terreng. Kontrakten skal gjennomføres som en generalentreprise i henhold til NS 8405.
Forsvarsbygg Skifte eiendom har inngått en rammeavtale med Lindum AS/Perpetuum Circuli AS for håndtering av forurensede masser. Kontrakten som nå lyses ut er i hovedsak avgrenset til oppgraving og mellomlagring av forurensede masser, nødvendig sikring og drift av anlegget med hensyn til utslipp til det ytre-miljøet samt arrondering og tilbakestilling av området.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb