Jobb-id: 1757909, Registrert: 19.09.2017

Utvendig rehabilitering av stort hus

6360 Åfarnes

UTVENDIG REHABILITERING + VERANDA
Jeg planlegger utvendig rehabilitering av mitt bolighus på Holmemstranda, nær Åfarnes. Jeg har et stort hus i fire etasjer inkludert kjeller som er ca 9 x11 m. Huset ble bygget på 30 tallet og den nederste delen påbygd på 50 tallet. Huset er ikke isolert. Huset var tidligere butikk. I første etasje og kjeller er det bare lagerlokale nå, mens boligdelen er i andre og tredje etasje.
Det er behov for å skifte all utvendig bordkledning, skifte av de fleste vinduer (erstattes med vedlikeholdsfrie vinylvinduer) og ytterdører rundt hele huset. Noen av vinduene skal også ha støyisolerende glass. Hele huset skal isoleres bak bordkledninga. All bordkledning skal være behandlet og beiset (farge avtales) før den skrues på huset.
I forbindelse med oppussingen skal det også bygges en veranda med trapper, som skissert på tegninger lengre ned.
Arbeidet skal utføres etter gjeldende bygningsforskrifter og norsk standard.
Det er allerede byttet tak, men alt treverk mellom vindskier og vegger under takfremspring må skiftes og beises. NB Alle vindskier må også beises.
Det er også utført arbeid på grunnmuren, den er utgravd, lagt stabiliserende og drenerende masser, samt bygd en solid støttemur. Dette er beregnet og utført av fagmenn.
Fasade mot øst: I første etasje er det to store butikkvinduer. Disse skal erstattes med mindre vinduer. Trenger ny ytterdør, og den må være i samme størrelse som den eksisterende døren. Andre etasje er boligdelen av huset. De tre vinduene i andre etasje må skiftes ut med vinylvindu med støyisolerende glass og disse vinduene skal ha samme høyde.
Hovedinngangen til huset er under den eksisterende verandaen; som vist på bildet ”fasade mot sørøst”. Denne ytterdøren skal ikke utskiftes. Bordkledning og vinduer må utskiftes samt isolering.
”Fasade mot sør” Her må fire vinduer samt verandadør utskiftes. Det smale vinduet ved verandadøren skal klees igjen. Vinduet til høyre i andre etasje (kjøkkenvinduet) skal være lydisolert.

Den smale verandadøren i andre etasje skal erstattes med en 90 cm dør. Rekkverket på den nye verandaen kan være saget på samme måte som det eksisterende rekkverket. Topplanken på verandarekkverket i andre etasje må skiftes.
”Fasade mot Nord”: All bordkledning skiftes og isoleres. De to stuevinduene i andre etasje byttes ut. Det skal i tillegg settes inn et tredje vindu der varmepumpen kommer inn i stuen. Så blir varmepumpen montert nede ved gulvet i stedet for oppe på veggen. Det ser ut som det tidligere har vært et vindu der. Vindu nummer 2 fra høyre i andre etasje skal kles igjen. Resten av vinduene utskiftes. Den påbygde delen av huset har tidligere seget pga setningsskader i grunnen. Derfor er ikke alt i vater. Dette er stabilisert nå, men det er fortsatt skjevt. Må kles slik at det ser beint ut i alle fall.
Fasade mot vest: Her skal det bygges veranda som går ut ifra første etasje. Den skal forbindes med en trapp til verandaen i andre etasje. Trappen skal være 110 cm bred (innvendige mål). Verandaen skal være 3,5 meter bred og gå over hele husbredden. Verandadekket skal være vanntett. Verandaen skal også ha en trapp til bakkenivå. Skisser av verandaen sees på bilder.
Verandabygget er godkjent av kommunen og vegvesenet og må utføres etter byggeforskriftene.
Det skal settes inn en verandadør (90 cm) i første etasje. Vurderer i tillegg et nytt vindu til venstre for stigen i første etasje. Det smale vinduet i andre etasje skal kles igjen. De tre andre vinduene i første, andre og tredje etasje må skiftes. I andre etasje må det også lages mulighet for avtrekksvifte for badet. Må skifte all bordkledning samt isoleres.
I kjelleretasjen trenger ikke vinduene å skiftes. Men må sette inn ny kjellerdør og dørkarm.
Brannstigen må monteres i riktig høyde etter at verandaen er bygd.
Når det gjelder vinduer så skal det settes inn vedlikeholdsfrie vinylvinduer. Alle vinduene i andre etasje mot øst og nord må være lydisolert, samt kjøkkenvinduet mot sør.
Opprydning og fjerning av bygningsavfall utføres av anbudshaver.
Ytterligere spørsmål om arbeidet rettes til undertegnede. Regner med at det er nødvendig med en befaring for å kunne komme med et tilbud. Nøyaktig måltaking er ikke utført.
Jeg ønsker å skrive kontrakt før arbeidet settes i gang, fortrinnsvis forbrukerrådets standardkontrakt.

Heidi Nerland, Sandnes, 6360 Åfarnes
Gnr 163/11
Tlf 99741780
Email: heidi.t.nerland@gmail.com

Jobbtyper

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb