Jobb-id: 1848503, Registrert: 31.01.2018

Skifte av takshingel 6 rekkehus, mulig også takplater

1362 Hosle

Det ønskes et tilbud på å skifte takshingel på en bygning som rommer 6 rekkehus med adresser Lønnåsen 31 A,B,C,D og 33 A,B, 1362 Hosle.
Det ønskes en opsjon i tilbudet på å skifte kryssfiner platene som er de bærende elementene mellom takbjelkene.
Totalt areal med takbelegg er ca 397 m2
Den eksisterende shingelen er ca 20 år gammel, hovedgrunnen til behovet for utskifting er at shingelen er festet med kramper som nå har jobbet seg opp og igjennom overlapp-laget og det har blitt lekkasje på minst et sted. Det er synlige kramper mange steder.
Det er 3 piper, 3 hovedluftutløp og noen mindre lufteventiler som vist på flyfoto.
Tidsplan
Befaring kan avtales. Stige opp til takstige som brukes av feier, kan stilles til disposisjon for befaring. Takplater og bærebjelker er synlig undenfra loft.
Arbeidet skal utføres i våren-sommeren 2018
Frist for tilbud er 15. mars 2018.
Kontaktperson:
Jan


Instruks for utførelse
Arbeidet skal utføres av firma eller person med ansvarsrett for denne type arbeid. Dokumentasjon på ansvarsrett skal fremlegges.
Arbeidet skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler både med hensyn på kvalitet i utførelse og med hensyn på Helse, Miljø og Sikkerhet.
Arbeidet skal utføres av håndverkere med erfaring med denne type arbeid, og som kan gjøre seg skriftlig og muntlig forstått på norsk eller engelsk.
Det gamle takbelegget skal fjernes.
Takplater i kryssfiner skal inspiseres og det skal avgjøres om plater bør skiftes i samråd med eiere.
Det skal legges ny tilsvarende shingel.
Shingelen skal festes med pappspiker med store hoder, eller annen tilsvarende og velprøvd løsning som skal godkjennes av kontaktpersonen på forhånd.
Vindskier og dekkbord skal skiftes.
Det skal ryddes opp og alt gammelt og alt overskudd av nytt materiale skal kjøres bort.
I tilfelle opsjonen med å skifte kryssfiner plater utløses, skal det legges nye tilsvarende plater i minst samme tykkelse.Instruks for tilbud
Eierformen er selveier, og det skal derfor utføres under separate kontrakter med hver enkelt av de 6 huseierne.
Det skal gis kort beskrivelse av plan for utførelse av arbeid, tidsplan, type/fabrikat av belegg og materialer, inklusive metode for tilkomst og sikring og hvordan HMS iht lover og forskrifter skal etterleves.
Prisen skal gis som en total pris per enhet.
Prisen skal være fastpris og en total pris alt inkludert inklusive mva.
Prisen skal deles opp i en pris for materialer og en pris for utførelsen.
Prisen skal deles opp i en grunnpris og en opsjon som beskrevet under.
Grunnprisen skal inneholde fjerning av gammelt takbelegg, nytt takbelegg og nye vindskier, inklusive alle nødvendige detaljer som tetting rundt lufteventiler/piper, beslagsdetaljer for takrenner etc, alt nødvendig sikringsarbeid, alle materialer, alt arbeid, all opprydding og fjerning av materialer, og ellers alle forhold rundt det å få skiftet takbelegget.
Det skal gis en opsjonspris på å skifte de bærende kryssfiner platene under takbelegget, inklusive alle detaljer og alle forhold som nødvendig for å få skiftet platene.
Ved eventuelle forbehold og elementer som ikke inngår i fastprisen skal dette nevnes spesielt i tilbudet.
Det skal legges ved minst 2 referanser med kontakt informasjon.
Frist for tilbud er 15. mars 2018.
Eierne skal stå fritt til å velge blant de innkommende tilbud basert på en totalvurdering av tilbudene der det også kan vektlegges andre forhold enn pris.
Beskrivelse med figurer kan sendes på e-post hvis ønskelig

Jobbtyper

  • Industri og blikkenslager

    • - Taklegging/-Reparasjon
  • Snekker / Bygningshåndverkere

    • - Taklegging/-Reparasjon
  • Større prosjekter

    • - Taklegging/-Reparasjon

Vedlegg

Jobben ble utført av:

KB BLIKK AS

Godt utført arbeid til avtalt tid og pris. Konstruktive innspill til god løsning for bedre lufting av loftet.
Evaluering:
Jan, Hosle 1 måned siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb