Jobb-id: 1961574, Registrert: 2.06.2018

Oppussing bad, kjellerstue og 2 trapperom

0587 Oslo

Oppdragsbeskrivelse på oppussing av kjellerstue og bad i kjeller.

Det bes om at det gis anbud på følgende oppdragsbeskrivelse. Det skal oppgis fastpris for oppdraget, med pluss/minus 10 % av fastpris.

Teksten under beskriver arbeid som skal utføres. Teksten referer til punkter i Figur 1 og Figur 2 (som lastes opp som bilder), samt at Figur 1 og 2 gir en pekepinn på arbeidets omfang.

NB! Det er lagt ut 3 oppdragsbeskrivelser på Tonsenveien. Det gis tilbud per oppdragsbeskrivelse. Det er noen avhengigheter mellom arbeidet som skal utføres. Dette må avklares hvis ulike tilbydere får oppdragene.

Gjelder: Både kjellerstuen og bad

Følgende arbeid skal utføres:

1. Pigging av gulv for å øke takhøyden skal vurderes. Hvis mulig, skal gulvene pigges slik at gulvnivå er likt med gulvnivå på Rom 1 og Rom 2.
2. Oppigget materiale skal fjernes og leveres på egnet sted
3. Nytt gulv skal støpes.
4. I begge rom går det rør til radiatorene. Rører skal skiftes ut og plassering tilpasses ny utforming av rommene. Rørene skal her skiftes helt inn til pumpe.
5. Det skal legges opp til og monteres uttak for utendørs vannkran på yttervegg kjellerstue.
5. Eventuelle fukt- og råteskader skal utbedres i begge rom.(ingen indikasjoner på slikt foreligger).

NB! Pigging kan først gjøres når det er satt opp dør fra kjellerstue ut til hage (se eget anbud). Alt materiale fraktes gjennom denne døren.

Gjelder: Kjellerstuen

Følgende arbeid skal utføres:

1. Alt som rives i eksisterende rom, skal kjøres bort og leveres på egnet sted.
2. Rommet skal settes opp forskriftsmessig.
3. Det skal legges nytt gulv. Gulvtype bestemmes av huseier. Gulv skal oljes/vokses..
4. Der veggene er dekket med plater, skal platene rives og nye spon/gips-plater settes opp. Strøm er i dag ikke skjult. Strøm skal legges skjult. To vegger har kun mur. Det skal vurderes å sette opp spon/gips-plater der.
5. Det skal legges spotter i tak. Det skal vurderes om dette er mulig å gjøre i eksisternende tak. Hvis ikke skal nytt tak legges.
6. Eksisterende peis skal rives (merket Z). Mur skal behandles og vedovn settes forskirftsmessig inn. Steinplate eller gulvplate av metall legges under. Hvis steinplate, skal denne være senket ned i gulv.
7. Dør og dørkarm mellom kjellerstue og bad skal rives og det skal settes inn ny dør m/karm..
8. Gjennomføre nødvendig fuging
9. Trapp skal rives (se eget avsnitt om trapprom)

Kommentar: Listing, tapetsering og maling vil utføres av huseier

Gjelder: Bad

Følgende arbeid skal utføres:

1. Alt som rives i eksisterende rom, skal kjøres bort og leveres på egnet sted.
2. Badet skal utformes i henhold til skisse (Figur 1)
3. Badet skal settes opp forskriftsmessig (våtrom/elektrisitet)
4. Vegger og gulv skal flislegges
5. Vannbestandig tak med spotter settes opp.
6. Rør til bad og gjennomgående rør til kjøkken og radiatorer skal legges skjult
7. Oppsett av dusj, vask (med innkledning), badekar, toalett og badstue (kan eventuelt gjøres av leverandør)
8. Ny dør m/karm inn til vaskerom
9. Listing av tak, vindu, dører m.m. og utføre nødvendig fugearbeid.

Eventuelt behov for maling utføres av huseier

Gjelder: Trapperom (figur 2)

Huset har to trapper. Den en går fra kjellerstue og opp til 1. etasje (gang), mens den andre går fra spisestue til 2. etasje (gang).

Følgende arbeid skal utføres:

1. Alt som skal rives i eksisterende trapperom (inkludert trappene), skal kjøres bort og leveres på egnet sted.
2. To nye trapper skal settes opp der trappene står i dag.
3. To vegger skal skiftes (ut mot yttervegg)
4. En 3.de vegg skal settes opp (kun sponplater da den ikke er kledd).
5. Et gelender skal settes opp per trapp.
6. I øverste del av trapperom skal tak rives og nytt tak settes opp. Spotter legges i tak
7. All strøm legges skjult
8. Alle overganger mellom trapp og gulv i 1. og 2. etasje, skal være utformet på en god måte.
9. Vegger/tak, skal listes, fuges og males.

Utvelgelse av materiale (først og fremst trapp) gjøres sammen med huseier.

Jobbtyper

Jobben ble utført av:

Oslo Vedlikehold Og Snekkerservice As

Firmaet var svært grundige og samvittighetsfulle i gjennomføringen av oppdraget. Arbeidet som ble utført omfattet et nytt bad, oppigging av kjeller, ny kjellerstue, to nye trapper, elektriker- og rørleggerarbeid, samt omfattende utearbeid. Kvaliteten på det som er levert er høy, arbeidet ble levert innen for avtalt tid og kommunikasjonen fra leder underveis var veldig god.
Evaluering:
Irene, Oslo 4 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb