Jobb-id: 2394015, Registrert: 11.10.2019

Doffin - Rammeavtaler håndverkstjenester 2020 - 2022

0

For å få en mer forutsigbar utnyttelse av ressursene, ønsker Trondheim kommune (TK) gjennom en åpen anbudskonkurranse å inngå avtaler med entreprenører innenfor ulike håndtverksfag. Se konkurransens beskrivelse for hvilke fag.  De ulike fagene skal dekke TK sitt behov for løpende service og vedlikehold av eksisterende bygg.
TK kjøper inn håndverkstjenester som omfattes av dette anbudet for ca. 200 mill. kr pr. år eks. mva. Beløpet er et løst estimat, og er ikke på noe vis forpliktende for TK i forhold til samlet tildeling av deloppdrag eller i forhold til den enkelte entreprenør.
Rammeavtalene skal dekke alle kommunale bygninger, private enheter som drives med kommunal driftsstøtte, Boligstiftelsen for trygdeboliger og andre stiftelser som TK forvalter. TK vil etter inngått avtale med leverandøren(e), gjøre avtalen kjent for alle berørte kommunale enheter som også vil kunne benytte seg av avtalene.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb