Jobb-id: 2492641, Registrert: 21.02.2020

Planere ut tomt, så gress, plante hekk, bygge platting, ordne gårdsplass med grus eller asfalt

1356 Bekkestua

Ønske om tilbud på arbeid uteområde. Befaring bør avtales, men et estimat kan lages med bakgrunn av info under. Tilbudene kan med fordel deles opp om ikke din bedrift kan dekke alle punktene. Se vedlagt situasjonsplan. Ta kontakt for mer info.

Post 1 Gressarealer, ca. 350 m²

- eksisterende områder justeres og jevnes ut med hensiktsmessige nivåer og godt med fall fra huset og utover osv. Opprydding av eksisterende vegetasjon/beplantning langs gjerder der det trengs.
- det avklares på stedet endelige løsninger ut mot ytterkanter og tomtegrenser.
- det tilføres egnet vekstjord for å sikre et godt vekstgrunnlag
- finrake og justerer før det såes til med gressfrø
- evt. en stripe med elvestein langs med husveggen, ettersom gresset vokser dårlig inntil veggen og det vil være lettere å vedlikeholde med denne løsningen.
- etablerer en grusgang fra ny port/inngang i gjerdet og til inngangen til leieboer på nordsiden av huset.

Alternativ 1b:
Som post 1, men med ferdigplen. Forarbeid samme som post 1.

Post 2 Hekk

Ønsker å plante hekk i hagen, ca 40 meter hekk.
Evt. Thuja Brabant, barlind, bøk eller tilsvarende type– min. høyde 150-200cm cm
2,5 stk planter per meter eller anbefalt fra dere. Vi ønsker en tett hekk.

Post 3 Treplatting, ca. 40 m²

- Det er ønskelig å etablere en treplatting på bakken, med en trapp ned fra terrassedøren.
- vanlig trykk.imp terrassebord, 28x120 mm
- graver ut og etablere et drenerende underlag, som komprimeres for å hindre setninger på sikt. Bjelkelaget etableres på betongheller så det blir liggende stabilt.
- terrassebordene skrus fra siden, så en unngår synlige skruehull.
- trappen oppføres i trykk.imp og med trinn rett ned og ut på sidene

Post 4 Gårdsplass, ca. 125 m²

- eksisterende asfalt fjernes og stedlige masser justeres og komprimeres skikkelig.
- området utvides noe, til utsiden av garasje/bod, så det blir minst en oppstillingsplass på den siden.
- asfaltere hele gårdsplassen og rundt asfalten legges ut noen striper med brostein/belegningstein. Ta utgangspunkt i en stripe med smågatestein da det ligger en del av dette på plassen allerede. Tilføre da tilsvarende brostein, så det er nok til å ramme inn hele gårdsplassen. Foreslår at det legges 3 striper mellom portstolpene, for å markere denne ekstra. Denne settes i betong og armeres, så den ikke sklir ut på sikt.
- asfalteres med Agb 8 asfalt, i 5 cm tykkelse.

Post 4b:
Alt som i post 4, men i stedet for asfalt legges det singel.

Jobbtyper

 • Anleggsgartner og grunnarbeid

 • Industri og blikkenslager

  • - Stålgjerde/Port
 • Maskinentreprenører

  • - Utgraving/Planering
 • Mur og betong

  • - Belegningsstein
 • Snekker / Bygningshåndverkere

  • - Snekker
  • - Terrasse/Platting
  • - Tretrapp
 • Større prosjekter

  • - Utgraving/Planering

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb