Jobb-id: 2509505, Registrert: 12.03.2020

Doffin - Parallelle rammeavtaler - Kjøp av elektrotjenester Halden kommune

0

Halden kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse på levering av elektrotjenester.
Denne parallelle rammeavtalen har som formål å sikre at oppdragsgiver ihht. gjeldende lover og forskrifter, oppnår et kostnadseffektiv og rasjonelt innkjøp av elektrotjenester til Halden kommune. Denne konkurransen er delt i 2 elektrotjeneste kategorier og de er:
Kategori A: Sterkstrøm
Kategori B: Svakstrøm
Rammeavtalen gjelder for de tjenester som fremgår av Vedlegg 4 (A og B) -  prisskjema (for hver kategori) og respektive kategoriers kravspesifikasjoner (Del 4), og nært beslektede tjenester. I tilfelle hvor det kan oppstå tvil om forståelsen av om en tjeneste er "nært beslektet" eller ikke, er det oppdragsgivers kontraktsansvarlig som avgjør.
Oppdragsgiver ønsker å tildele inntil 3 parallelle rammeavtaler innenfor kategori A og inntil 2 innenfor kategori B, forutsatt at det finnes tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. Det åpnes for at samme leverandør(er) kan bli tildelt begge kategorier.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb