Jobb-id: 2676116, Registrert: 8.08.2020

Bytte ut diverse golv

5006 Bergen

Hei!

Vi ønsker å bytte ut diverse golv i leilegheita vår på Møhlenpris. Vi har allereie byrja med eit golv (stove/gang). Det vidare arbeidet må av praktiske årsaker (vi bur her, med alle tinga våre!) gjerast i tre ulike etappar (1, 2, 3). Vi ønsker at tilbodet skal spesifisert etter punkta under her, i tilfelle vi bestemmer oss for å ikkje gjennomføre alle etappene på ein gong.

1. To soverom på cirka 6 og 8 m2. Alle golva har i dag eit linoleumsbelegg med sponplater under. Eit tilsvarande arbeid i eit anna rom i same etasje avdekka behovet for å bytte ut sponplatene og legge ned ein slags trelister ved jamne mellomrom til å skru dei nye sponplatene ned i. I dag ligg nemleg sponplatene og «flyter» oppå isolasjonen, utan noko å feste dei i.

2. Eit soverom på cirka 14 m2 + eit lite kott på cirka 2 m2. Sjå elles informasjon om golva i dei to andre soveromma over.

3. Eit stovegolv i loftsetasjen. Det står 30 m2 i takstdokumentet vårt, men sidan det er mykje skråtak, kan det hende at sjølve golvarealet er noko større. Dette golvet har også eit linoleumsbelegg, men utover dette er det litt usikkert kva som er under. Tidlegare eigar har fortalt oss at ein ikke har gjort noko med dette golvet på veldig lenge. Golvet er særs ujamt. Det er truleg at heile golvet må leggast på nytt, heilt ned til bjelkelaget.

- Ekstra: Vi vurderer her om vi også skal gjere noko med to små loftskott vi har knytt til dette rommet. Vi ønsker at de vurderer kva som bør gjerast og kjem med tilbod om dette separat.

Vi ønsker at arbeidet skal inkludere:

a. Ta bort dei gamle golvbelegga og gamle sponplater/eventuelt anna som må fjernast.
b. Bygge opp undergolva på nytt etter behov. Vi har over skissert kva vi veit, men her må de vurdere kva som bør gjerast.
c. Legge nytt «overgolv» (laminat + underlag) og legge nye lister.

I utgangspunktet tenker vi å kjøpe inn laminat, underlag og nye lister på førehand. Andre materialkostnader (inkludert sponplater), vil vi gjerne at blir inkludert i tilbodet i den grad det er mogleg.

Det er ønskeleg at de som er interesserte kjem på befaring for å vurdere golva før de kjem med eit tilbod. Då kan vi også avklare det som eventuelt måtte vere uklart i det eg har skrive over her.

Takk og helsing,
Martin

Jobbtyper

  • Snekker / Bygningshåndverkere

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb