Jobb-id: 2707975, Registrert: 7.09.2020

Delrenovering av bolig fra 1958

6010 Ålesund

Vi er i en prosess der vi må avklare hvor mye av arbeidet som må og burde gjøres, hva som henger sammen og er greit å ta når man først holder på osv. Vi trenger også estimater på hver enkelt del, alt dette FØR vi evt. kjøper huset.

Fra Finn-annonse:
"Boligen er noko oppgradert med bla. drenering 2009, yttertak av skifer lagt om i 1999 (ny papp og lekter), m.m.. Må ellers påberegne ein del oppgraderingar."

"Boligen er i hovedsak fra byggeår, og tidstypisk for byggestil og teknisk utførelse som var vanlig for den tid. En forutsetter at det er Byggeforskrift 1949 som var gjeldende for byggeår. Boligen kan tas i bruk som den er, men det er mye forventet etterslep med tanke på vedlikehold, og må ansees som et renoveringsobjekt. Det må
også påregnes fare for skjulte feil og skader.
Vedlikeholdstiltak:
- Skifte skadet bordkleding, som er fra byggeår
- Etterisolerer
- Fuktsikre resterende av kjeller gulv
- Anbefaler å skifte til rør i rør system og skifte ut avløp som ikke er av plast, ved eventuell oppussing av våtrom og kjøkken
- Vindu fra byggeår."

Gulv på grunn, kjeller: TG2: betong på grunn, i fra byggeår. "I fyrrom og tekniskrom er det ikke etablert betonggulv etter arbeider i 2009. Resterende betonggulv i kjeller, kan en ikke forvente at er isolert eller fuktsikret etter dagens byggeskikk/krav."

Vegger mot grunn TG2: grunnmur av sementstein, dels innvendig kledt/isolert. Isolasjon er lagt rett på/mot grunnmur - uheldig løsning. "Det kan ikke forventes at u.etg. er fuktsikret og isolert etter dagens byggeskikk, på vestvegg og vegg under garasjen, på utside av grunnmur. Det anbefales at innvendige kjeller vegger, bygges opp etter anbefalte løsninger fra Sintef byggforsk."

Drenering TG2: dels fornyet i 2009. "Dreneringen er fornyet på nordvegg fra litt innunder frontvegg på garasje , bort og vider
langs østvegg, og videre bort til terrasse på sørveggen.
Generelt bør terreng rundt hus helst planerest med fall 1:20, men minst 1:50 fra bygget til en avstand på minst 3,0 m. Takvann må ledes bort fra bygget."


Yttervegger TG2: overbygning i bindingsverk av tre, 10 cm fra byggeår, utvendig beiset bordkledning. I 2018, vart det montert en stålbjelke over det store stuevindu, en forutsetter at denne er
dimensjonert etter gjeldene laster for slik konstruksjon. Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering, og alder.

Utvendige overflater TG2: Bordkledning i hovedsak fra byggår, noe bordkledning er skiftet i 1999.
"Det er reigistrert solsprekt bordkleding, og noe råte på bordkleding/tilslutinger(TG3). Det er begrenset lufting i underkant av bordkleding."

Vinduer TG2: "2-lags isolerglass i trekarm, 1999 og 2005.

Kjellervindu, trapperomsvindu og «trekantkarnapp» vindu er fra byggeår (snart TG3). Lys grav på en del kjellervinduer. Eldre koblet glass, der kitt har løsenet bør skiftes ut( snart TG3).
Vinduere i kjeller er ikke godkjent som rømmingsvinduer, ved bruk som varig opphold. Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering, og alder."

Takkonstruksjon TG2: "Takstoler av tre, kaldt loft, bordgang gulv på ca 30 m2, målt ca 1,85 meter på høyest punkt. Kryploft over tilbygd, med høyde ca 1,2 meter. Snølastkrav er strengere etter dagens krav enn hva som var gjeldene for gjeldende byggeår. Det er utført noen forsterkninger, men en må kunne på regne å gjøre flere forsterkinger. Ujevnt lagt, og datidens isolasjons tykkelse/kvalitet, bør fornyes."

Taktekking TG3: "Papptekking på lavere liggende utbygg spisestue/garasjedel, lagt i 1999. Det er ikke synlig skade nå, men papp lagt uten på beslag, vil gi lekkasje om noen år."

Taktekking TG2: "Skifertaktekking, lagt om i 1999, på trod fra byggeår, med ny papp og lekter. Papptekking på lavere liggende utbygg spisestue/garasjedel, lagt i 1999. Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering, og alder."

Renner, nedløp og beslag TG2: "Takrenner og nedløp i hvitlakkert metall, fra 1999. Beslag under vindu. Snøfangere på skifertak. Mye vann i takrenne på garasje."

Tapper og ramper TG2: "Tre trapp til 2. etg, med repo og utgang til luftealtan. Tett tretrapp med belegg i trinn til kjeller. Trapper er ikke etter dagens kran med tanke på lysåpninger, rekkverk eller frihøyde
(kjellertrapp), men det er lite hensiktmessig å skifte trapper, om nødvendig gjør nødvendige sikkerhetstiltak."

Balkonger, terrasser TG2: "Liten luftebalkong, med utgang fra repo i trapp, på ca 3 m2, beslagkledd dekke, overbygd.
Skjermet markterrasse på ca. 20 m2, dels overbygget, med utgang fra stue, dekket med skifer, trappeløsning til hage, og i tilknytting til hagebod. Ujevnheter i skiferdekket er påreinlig, om en fortar vedlikehold på terrassedekke, bør en også utbedre drenering på kjeller."

Piper og ildsted TG2: "Murt skorstein med to løp, fra byggeår. Evt. pålegg fra feier må etterkommes. Det anbefales at piper og ildsteder kontrolleres av autoriserte fagfolk."
OBS! Vi ønsker å fjerne nåværende ildsted, men med mulighet til å sette opp ny "ekstern" peisovn på sikt.

Etasjeskillere, frittbærende dekker TG2: "Plass støpt betongdekke 15 cm i h.etg. Trebjelkelag, mot 2.etg. For etasjeskillere med lette trebjelkelag i bolighus o.l. er det som oftest kravet om å unngå
sjenerende svingninger og rystelser som bestemmer den maksimale spennvidden, ikke bjelkenes styrke mot brudd. Hva som oppfattes som sjenerende rystelser eller vibrasjoner i en etasjeskiller varierer mye, og avhenger blant annet av personer og bruk, rommenes møblering og tilstøtende konstruksjoner.
Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering, og alder."

Overflate innvendige gulv TG2: "Parkett, vinylbelegg, lakkert tregulv, og fliser. Stikkprøver på totalplanet: Målt avvik mellom +/- 15 mm i h.etg., er et normalt forventet avvik. Lokale sprang og ujvenhter er ikke kontrollert, men er påregnlig. Det er en del sprekker og brukslitasje på parkett/tregulv, sår og sprekker i overflater på belegg. Utskifting, sliping/lakking, og vedlikehold må påregnes."
OBS! Det meste av gulv i boligen skal skiftes.

Overflate innvendige vegger TG2: "Lakkert Langlopanel, tapet, malte flater, malt tømmerpanel, malt murpuss. Normalt forventet sprekker, trolis asbestbelegg fliser (TG3). Vedlikehold må påregnes. Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering og alder."

Overflate innvendig himling TG2: "Malte overflater, tapet. Det er sår og sprekker i flere overflater, vedlikehold og oppussing må til."

VVS TG2: "Bad loft fra ca 2000: Fliser på gulv, ca 30 mm fall til sluk, sokkelflis. Tapet på vegger. Dusjkabinett, de ene ben står ned på sluk rist. Servant skap, med avløp gjennom gulv. Opplegg for vaskemaskin. WC på loft mangler servant. Belegg på vaskerom må skiftes (TG3)."

Bunnledninger for sanitærinstallasjoner TG2: "Bunnledninger er kontrollert i 2009, og del utskiftet, og det er etablert vannspeilkumme inne i teknisk rom. Det står en del vann i vannspeil kumme, anbefaler å fuktsikre hele kjelleren."

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner TG2: "Vassrør i kobber, avløp i bolig dels av plast og soilrør. 200 l varmtvannsbereder ny i 2013, nytt vanninntak i 2009. Ved renovering av våtrom og kjøkken, anbefaler jeg at en skifte til nye vannrør av typen rør i rør, samt skifter ut resterende avløpsrør som ikke er plast."

Varme TG2: "2 Luft-til-luft varmepumpe(2017), ved, Varmekabler på bad på loft, elektrisk. Det er rester etter de gamle sentralvarme anlegget, dette bør fjernes i sin helhet."

Elkraft: ikke kontrollert av takstmann. "Eldre EL-anlegg, med skrusikringer. Automatisk strømmåler er montert i 2018."

Jobbtyper

 • Anleggsgartner og grunnarbeid

  • - Vann og avløp
 • Industri og blikkenslager

  • - Taklegging/-Reparasjon
 • Malertjenester

 • Maskinentreprenører

  • - Drenering/Isolering
  • - Vann og avløp
 • Mur og betong

 • Rørleggertjenester

 • Snekker / Bygningshåndverkere

 • Større prosjekter

  • - Delrenovering
  • - Taklegging/-Reparasjon
 • VVS og kjøling

  • - Ventilasjon

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb