Jobb-id: 2724475, Registrert: 23.09.2020

Doffin - 2020 - Innkjøp - Bygging av ny veg Skage industriområde

7863 Overhalla

Bygging av ny veg på ca. 170 meter på Skage industriområde. Vegen vil være en forlengelse av Torvstrøvegen, i østlig retning. Hensikten med ny veg er å opparbeide ny adkomst til ulike tomter som er planlagt til fremtidig næringsvirksomhet på begge sider av planlagt veg. Vegbredde på 5,5 meter med 0,5 meter skulderbredde på begge sider, toppdekke grus, grøft på begge sider, men uten fortau og vegbelysning. Det må påregnes rensking av en del skog. Da det er myrterreng i området, må det også påregnes noe masseutskiftning i planlagt veg. Utstikning av veg. Vegen skal tåle en aksiallast på 10 tonn.  Bygging av veg etter  håndbok N200 "Vegbygging" (Statens vegvesen). Det må i tillegg planlegges, prosjekteres og utføre vann- og avløpsledning langs planlagt veg. Eksisterende ledningsnett finnes ved Torvstrøvegen (se vedlegg 2). Det må planlegges forgrening av vann- og avløp frem til tomtegrensen (en tomt er planlagt utbygd - se vedlegg 1). I tillegg må det planlegges stake- og spylepunkt. 

Jobbtyper

  • Maskinentreprenører

    • - Maskinentreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb