Jobb-id: 2737096, Registrert: 7.10.2020

OPPGRADERING AV PRIVAT STIKKLEDNING FOR AVLØP

1929 Auli

Utførelse av arbeid:
Spillvann
Hovedledningsnett for spillvann er oppgradert av Nes kommune. Arbeidene på det private anlegget til boligen omfatter å separere overvann fra spillvann. Stikkledningene skal være lukket og tett for å unngå lekkasje og inntrenging av røtter /jordmasser. Dersom eksisterende rør skal benyttes, må dokumentasjon av stikkledningens tilstand fremskaffes ved kontroll som rørinspeksjon, tetthetsprøving, røyktesting mv. Dersom avløpsledning ikke kan defineres som lukket og tett skal hele ledningen byttes ut. Alle stikkledninger lagt før 1968 skal oppgraderes. Kun spillvann fra husholdningen tillates ført inn på spillvannsledningen, overflatevann /drensvann mv. skal ikke føres inn på spillvannsnettet. For spillvannsledninger skal det benyttes rødbrune PVC mufferør. Det skal settes av stake-/spylegren for tilsyn/vedlikehold av stikkledningen.
Overvann – drensvann
Drensvann fra drensgrøft ved grunnmur for boligen kan føres inn på det nye overvannsnettet, takvann tillates ikke ført inn på overvannsledning, dette skal slippes ut og fordrøyes på terreng. Det skal settes ned en drenskum med sandfang for adkomst tilsyn / vedlikehold og for å hindre transport av sand og andre fremmedlegemer inn på den kommunale overvannsledningen. For overvannsledninger skal det benyttes svarte PVC mufferør.
Dokumentasjon av utført arbeid
Alle private arbeider skal meldes til Nes kommune ved virksomhetsområde Kommunalteknikk og utføres etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og gjeldende VA-norm. Tilkopling utføres av maskinentreprenør eller rørlegger med ADK 1-sertifikat.
Følgende kreves vedlagt:
 Ledningskart 1:500
 Målsatt avstikk fra nærmeste kommunal kum (senter)
 Private kumtyper (byggemetode)
 Dimensjon, materiale og trykklasse rør
 Spillvannsledning merkes grønn
 Overvannsledning merkes sort
 Vannledning merkes blå

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Vann og avløp
  • Maskinentreprenører

    • - Vann og avløp
  • Rørleggertjenester

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb