Jobb-id: 2747883, Registrert: 19.10.2020

* Fortsatt ledig: New basement apartment 45kvm / Etablering av ny kjeller leilighet 45kvm

4014 Stavanger

English will follow in the end.

Vi har fått godkjent en ny boenhet i kjeller etasjen av huset og i den anlendning må vi søke om igangsettelse tillatelse. Det er ønskelig at selskap har sentral godkjenning, men dette er ikke et krav.

Leilighet skal bygges ihht TEK17 men normale avvik kan søkes om nødvendig. Det ønskes en rimelig utførelse på oppdraget og mye av byggevarene er allere innkjøpt, se liste lenger ned.

- Tilbud settes opp ihht vedlagt plantegning (innvendige rom, dvs Gang 1, bad, kjøkken/stue, Sov 1 & 2, Gang 2.
- Ønsker pristilbud satt opp i forskjellige typer arbeid feks:
Konstruksjons arbeid: Tak, pris og hvordan dette skal
konstrueres osv.
- Lydhimling mot første etasje skal gjøres på rimeligste måte men ihht Tek17, eventuelt med dispensasjon på tilsvarende løsning.

Arbeid som er utført:
1. Sikringsskap er satt opp med måler i gang.
2. Alle avløp og vanntilførsel til alle forbrukere er lagt opp. Sanipex rør og veggbokser + rørskap er brukt.
3. Gulv er støpt, vegger består av mulitblokk
4. Takhøyde 250 ca

Utstyr som er kjøpt inn:
1. Fliser for alle rom
2. Komplett kjøkken u/hvitevarer
3. Sanipex Rørskap
4. Baderomsmøbler ink servant og blandebatteri
5. Innfelt veggmontert blandebatteri (eventuelt takdusj hode)
6. Varmt vanns bereder
7. Flugger/Coop Sparkel
8. Flugger Maling
9. Elko stikkontakter, brytere, termostater
10. Downlights (hvor det er behov)

Eier har byggekonto hos Sørbø Trelast som kan brukes etter avtale for direkte fakturering.

We have received approval for a new housing unit on the basement floor of the house and on that occasion we must apply for a start-up permit. It is desirable that companies have central approval, but this is not a requirement.

Apartment shall be built in accordance with TEK17 but normal deviations can be applied for if necessary. A reasonable execution of the assignment is wanted and many of the building materials have already been purchased, see list below.

Offers are set up according to the attached floor plan (inside rooms, ie Hallway 1, bathroom, kitchen / living room, Bedrooms 1 & 2, Hallway 2).
- Want price quotes set up in different types of work eg:
Construction work: Roof, price and how this should be done
constructed, etc.
- Soundproof ceiling towards the first floor shall be made in the most reasonable/cheap way but in accordance with Tek17, possibly with a dispensation for other similar cheaper solutions.

Work already done:
1. Fuse box closet is set up with meter running (LYSE).
2. All drains and water supply to all consumers are laid out. Sanipex pipes and wall boxes + pipe cabinets are used.
3. Concrete floor is done and walls are multiblocks, all new.

Purchased equipment:
1. Tiles for all rooms
2. Complete kitchen without stove, fridge etc.
3. Sanipex Pipe Cabinet
4. Bathroom furniture including washbasin and mixer tap
Recessed wall-mounted mixer (possibly overhead shower head)
6. Hot water heater (boiler)
7. Flugger / Coop Sparkel
8. Flugger Paint
9. Electrical sockets, switches, thermostats
10. Downlights (where needed)

The owner has a building account with Sørbø Trelast which can be used by agreement for direct invoicing.

Jobbtyper

  • Større prosjekter

    • - Delrenovering

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb